Jaki kocioł na biomasę wybrać? Doradzamy wybór pieca

Heiztechnik

W ogrzewaniu budynków mieszkalnych i użytkowych duże znaczenie ma rodzaj zastosowanego kotła grzewczego, który w jak najmniejszym stopniu oddziałuje negatywnie na środowisko naturalne. Do grupy takich kotłów można zaliczyć wszelkiego rodzaju urządzenia, które w procesie spalania wykorzystują biomasę.

Biomasa znalazła zastosowanie w centralnym ogrzewaniu budynków zarówno mieszkalnych, jak i użytkowych jako ekologiczne paliwo do kotłów grzewczych. Wybierając kocioł na biomasę do użytku domowego, kierujemy się zazwyczaj mocą nominalną oraz stopniem jego zautomatyzowania.

Czym jest biomasa?

Jako biomasę określa się substancje organiczne pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji. Jest określana również jako najstarsze, najłatwiejsze do pozyskania, a także najpowszechniej wykorzystywane odnawialne źródło energii. Pochodzenie produktów, z których powstaje biomasa powoduje, iż jest to paliwo w pełni ekologiczne, a tym samym przyjazne dla środowiska naturalnego. Jako biomasę należy określić drewno, słomę, osady ściekowe podobne do torfu, odpady komunalne zawierające makulaturę. Jej pochodzenie jest dwojakie: może ona pochodzić z produkcji i procesu przetwarzania produktów roślinnych lub stanowić materiał roślinny hodowany wyłącznie w celach energetycznych jak np. plantacje wierzby.

Kotły na biomasę – rodzaje

W ofercie firmy Heiztechnik znajdują się następujące rodzaje kotłów wykorzystujących biomasę: kotły pelletowe, kotły na słomę oraz kotły automatyczne do spalania biomasy niedrzewnej. W przypadku kotłów pelletowych wyróżnia się kocioł:

 • ONE będący najnowszym kotłem pelletowym, który cechuje się kompaktową konstrukcją o niewielkich rozmiarach, opartą na bazie pionowego płomieniówkowego wymiennika ciepła z systemem automatycznego czyszczenia. Proces spalania jest realizowany poprzez automatyczny palnik wrzutkowy wyposażony w zapalarkę, fotoelement oraz termoelement. Sterownik pogodowy TH-tronic 900 Touch jest odpowiedzialny za pracę zaworu mieszającego, CWU oraz pomp. Moc nominalna kotła ONE zawiera się pomiędzy 8 a 20kW;
 • ONE BASIC o kompaktowej, nowoczesnej konstrukcji opartej na bazie pionowego płomieniówkowego wymiennika ciepła z systemem mechanicznego, ręcznego czyszczenia wymiennika. Spalanie realizowane jest poprzez automatyczny palnik wrzutkowy z zapalarką. Kocioł wyposażony jest w sterownik pogodowy HT-tronic sterujący pracą do 4 pomp oraz zaworem mieszającym. Moc nominalna tego kotła na biomasę wynosi od 8 do 20 kW;
 • HT DasPell GL 12-60 kW, w którym w celu uzyskania wysokiej jakości spalania zoptymalizowano komorę spalania, co gwarantuje bardzo wysoką sprawność cieplną. Jest to kocioł na biomasę z podajnikiem ślimakowym, gdzie palnik posiada zapalarkę i fotoelement do kontroli płomienia;
 • Q Pellet GL 12-30 kW, którego konstrukcja wykonana jest w formie wydzielonej kolumny grzewczej na bazie płomieniówkowego wymiennika. Elementem wyposażenia jest podajnik ślimakowy, zapalarka i fotoelement umożliwiający kontrolę płomienia;
 • >HT DasPell BOX GL 12-20 kW, w którym komora spalania została zautomatyzowana w celu uzyskania wysokiej jakości spalania. Zastosowano tutaj nowoczesny palnik pelletowy z wewnętrznym, ślimakowym podajnikiem paliwa;
 • HT DasPell LuxGL 12-20 kW będący najnowszym kotłem serii GreenLine o bogatym wyposażeniu i konstrukcji opartej na bazie wymiennika Heiztechnik o dużej skuteczności wymiany ciepła;
 • MAXPell GL 80-450 kW, który wyposażony jest w wrzutkowy palnik pelletowy z wewnętrznym podajnikiem. Zastosowana automatyka pozwala na obsługę zaawansowanej instalacji grzewczej w trybie pogodowym z wykorzystaniem zaworu miejscowego.

Jeżeli chodzi o kotły na słomę firma Heiztechnik oferuje modele:

 • Q PLUS AGRO 110kW, który przeznaczony jest do spalania słomy w balatach (kostkach) i jednorazowo może pomieścić osiem takich kostek o wymiarach 40x40x80 cm. Istotne jest, aby jednorazowo w układzie grzewczym z kotła wykorzystać bufor ciepła o pojemności ok. 2m3 na każde 50 kW mocy grzewczej;
 • Q PLUS AGRO B 150-300 kW przeznaczony do spalania słomy w postaci okrągłych bali o średnicy ok. 120 cm. W zależności od mocy nominalnej do kotła można załadować jeden lub dwa bale słomy.

Kotły automatyczne do spalania biomasy niedrzewnej w ofercie Heiztechnik obejmują kocioł:

 • HT DasBio będący automatycznym kotłem grzewczym, w którym bezpośrednio nad palnikiem zastosowano przegrodę żeliwną umożliwiającą awaryjne spalanie brykietu z biomasy niedrzewnej. Moc nominalna kotłów tego typu kształtuje się od 12 do 65 kW;
 • Q Bio, który wyposażony jest w żeliwny palnik retortowy „AGRO” oraz zintegrowany ślimakowy podajnik paliwa. Dodatkowo posiada automatykę pogodową TH-tronic® 700, a jego moc nominalna wynosi od 10 do 75 kW;
 • Q Bio Duo oparty na konstrukcji kotła Q Bio, w którym w części paleniskowej umożliwiono montaż poziomego wymiennika rurowego mogącego spełniać funkcję rusztu wodnego. Jego moc nominalna wynosi od 17 do 75 kW;
 • Q MAX BIO DUO BR będący kotłem łączącym cechy kotła automatycznego z kotłem do tradycyjnego spalania biomasy niedrzewnej. W kotle tego rodzaju palenisko zostało podzielone na dwie części, z których pierwsza wyposażona jest w palnik z automatycznym ślimakowym podajnikiem paliwa, natomiast druga posiada żeliwny ruszt sztabkowy . Moc nominalna kształtuje się na poziomie od 120 do 300 kW;
 • HT DasPell ZB, który wyposażony jest w palnik wrzutkowy z podajnikiem ślimakowym oraz zbiornik z systemem wybierania paliwa. Nominalna moc kotła na biomasę tego rodzaju kształtuje się pomiędzy 20 a 60 kW;
 • MAXPell ZB, którego konstrukcja oparta jest na bazie wymiennika kotła MAXPell i posiada specjalny palnik wrzutkowy z podajnikiem. Nominalna moc tego kotła to od 80 do 250 kW;
 • HT MegaBio by Ventil, który jest kotłem stworzonym przez firmę Heiztechnik oraz Ventil. Został wyposażony w cylindryczną komorę spalania posiadającą trzypunktowy sterowany nadmuch powietrza. Kotły na biomasę tego typu mają moc nominalną od 300 do 7000 kW.