Rodzaje pelletu i ich cena

Heiztechnik

W ogrzewaniu budynków mieszkalnych i użytkowych coraz większe znaczenie mają alternatywne źródła energii, których wykorzystanie minimalizuje zanieczyszczenie środowiska. Jednym z takich źródeł jest wytwarzany z drewna pellet. Jego cena zależy od jakości oraz kaloryczności

Wybierając paliwo, którym chcemy opalać kocioł grzewczy, oprócz wpływu na środowisko, kierujemy się głównie ceną. Uzależniona jest ona w dużym stopniu od rodzaju pelletu, a tym samym jego wartości opałowych. Ceny pelletu w zależności od kaloryczności kształtują się na poziomie od 500 do 1100 zł za tonę.

Czym jest pellet?

Jako pellet określa się granulat drzewny otrzymywany jedynie z materiałów wtórnych pochodzenia drzewnego, do których zalicza się trociny, zrąbki, wióra czy inne materiały drewnopochodne. Jest to produkt w pełni ekologiczny oraz należący do grupy odnawialnych źródeł energii, mogących się odbudować w ciągu kilkunastu lat. Produkcja pelletu nie jest procesem skomplikowanym i polega na sprasowaniu oraz zmiażdżeniu materiałów drzewnych pod wpływem wysokiego ciśnienia, bez użycia jakichkolwiek środków chemicznych. Ze względu na stosunkowo małe gabaryty paliwo stałe, którym jest pellet, nie wymaga dużej powierzchni magazynowej, przez co jest produktem łatwym do składowania czy przechowywania w domach jednorodzinnych. Wykorzystywany w ogrzewaniu kotłów zasilanych pelletem nie tylko minimalizuje negatywny wpływ na środowisko, lecz także dostarcza przydatny nawóz – popiół – który powszechnie może być wykorzystywany w domowych ogródkach.

Przyjmuje się, iż pellet powinien spełniać następujące kryteria:

 • podczas procesu spalania powinien wydzielać zapach palonego drewna,
 • jego ciężar właściwy powinien wynosić około 0,65 kg/l,
 • kolor pelletu musi przypominać czyste drewno,
 • zawartość wody powinna kształtować się na poziomie mniejszym niż 12%,
 • powinien być pozbawiony nadmiernej ilości pyłów,
 • w jego składzie nie może być żadnych sztucznych dodatków.

Rodzaje pelletu

W ogrzewaniu budynków przy pomocy kotłów pelletowych istotnym aspektem jest dobranie odpowiedniego rodzaju pelletu. Należy zwrócić szczególną uwagę na kaloryczność, a tym samym efektywność spalania.

Pellet dzieli się na trzy podstawowe grupy, do których zalicza się:

  • Eko pellet klasy I – stanowi paliwo o najwyższej jakości i jest produkowany z pni oraz pozostałości drzewnych, które nie były poddawane wcześniejszej obróbce. Granulacja tego rodzaju pelletu kształtuje się od 5 do 7 mm i cechuje go niski współczynnik wilgotności. Jest to najdroższy pellet w porównaniu z innymi klasami tego paliwa. Ze względu na swoją wartość opałową wykorzystywany jest w kotłach w pełni zautomatyzowanych.
  • Eko pellet klasy II – jest produkowany głównie z kory oraz odpadów drzewnych niepodlegających wcześniejszej obróbce. Ze względu na mniejszą jakość opałową paliwa jego cena za tonę kształtuje się na niższym poziomie niż pelletu klasy I. Najczęstszym zastosowaniem pelletu tego rodzaju są niewielkie kotły z podajnikiem automatycznym.
  • Eko pellet klasy B – produkowany z odpadów drzewnych oraz różnych produktów ubocznych, jego wartość opałowa jest stosunkowo niska. Przekłada się to także na cenę. To najtańszy rodzaj pelletu wykorzystywany w centralnym ogrzewaniu. W odróżnieniu od pelletu klasy I oraz II stosowany jest głównie w przemyśle oraz kotłach zasypowych.

W zależności od wyprodukowanego rodzaju pelletu można określić, czy spełnia on warunki pozwalające określić go jako produkt w pełni wartościowy. Należy zwrócić uwagę, czy pellet ma gładką powierzchnię, w miarę jednakową wielkość kawałków, nieznaczną zawartość różnego rodzaju pyłów oraz czy tonie w wodzie. Jeżeli zaobserwuje się, że paliwo ma spękaną powierzchnię oraz nierówne wielkości kawałków, wysoką zawartość pyłów, a ponadto pływa w wodzie, wówczas taki pellet jest określany jako nie w pełni wartościowy i zaliczany do gorszej klasy.

Ile kosztuje pellet?

Dobierając rodzaj stosowanego w procesie ogrzewania pelletu, należy wziąć pod uwagę kilka czynników mających największe znaczenie. Zalicza się do nich przede wszystkim wartość opałową produktu oraz jego cenę. Są to parametry silnie uzależnione od siebie, ponieważ im większa wartość opałowa, tym wyższa cena pelletu za tonę.

Przyjmuje się, iż:

  • pellet klasy I może kosztować średnio od 800 do 1100 zł za tonę, a jego wartość opałowa powinna kształtować się na poziomie ok. 19 MJ/kg,
  • cena pelletu klasy II plasuje się na poziomie pomiędzy 700 a 750 zł za tonę, gdzie przyjmowana wartość opałowa wynosi ok. 17 MJ/kg,
  • cena pelletu klasy B, stanowiącego najtańszy rodzaj tego paliwa, kształtują się od 500 do 650 zł za tonę, a jego wartość opałowa powinna wynosić ok. 13 MJ/kg.