Ulga termomodernizacyjna – komu przysługuje?

Heiztechnik

Ulga termomodernizacyjna pozwala na odliczenie do 53 tys. zł z tytułu wydatków poniesionych na realizację tzw. przedsięwzięć termomodernizacyjnych, takich jak wymiana kotła, ocieplenie domu czy zamontowanie ogniw fotowoltaicznych. Kwotę odlicza się od dochodu w PIT.

stycznia 2019 roku weszła w życie ustawa wprowadzająca nowe zwolnienia przedmiotowe, w tym tzw. ulgę termomodernizacyjną. Informacje na temat ulgi zawarte są w art. 26h ustawy PIT, natomiast zwolnienia przedmiotowe w art. 21 ust. 1 pkt 129a tej ustawy. Obie preferencje służą wsparciu przedsięwzięć termomodernizacyjnych w domach jednorodzinnych, które mają na celu zmniejszenie zużycia energii do ogrzewania domu oraz ciepłej wody użytkowej.

Komu przysługuje ulga termomodernizacyjna?

Ulga termomodernizacyjna przysługuje podatnikom będącym właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jeżeli przedsięwzięcie termomodernizacyjne w budynku zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, podczas którego poniesiono pierwszy wydatek. Jeżeli podatnik nie ma prawa własności nieruchomości, a jedynie jest jej posiadaczem, nie może wówczas skorzystać ze wspomnianego odliczenia. Prawo do odliczeń przysługuje jedynie w przypadku realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych lub budynków w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej. Dodatkowo dopuszcza się ulgę termomodernizacyjną dla budynków, w których wydzielono nie więcej jak dwa lokale mieszkalne lub jeden lokal mieszkalny i lokal użytkowy, którego powierzchnia nie przekracza 30% powierzchni całkowitej budynku.

Podatnik może skorzystać z prawa do ulgi termomodernizacyjnej, jeśli budynek, którego jest właścicielem lub współwłaścicielem, będzie mieć status budynku mieszkalnego zgodnie z powyższą definicją, najpóźniej w dniu, w którym dokonano odliczenia.

O ulgę ubiegać się mogą również podatnicy, którzy w związku z brakiem technicznych możliwości montażu instalacji (np. fotowoltaicznej) na budynku mieszkalnym jednorodzinnym, mają możliwość zamontowania instalacji na innym budynku, jak np. garaż, budynek gospodarczy, przy założeniu, że instalacja będzie służyła budynkowi mieszkalnemu.

Dla kogo ulga termomodernizacyjna?

Ulga podatkowa termomodernizacyjna przysługuje podatnikom opodatkowującym swoje dochody według:

 • skali podatkowej,
 • jednolitej 19% stawki podatku.

W tym również podatnikom opłacającym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Ulga termomodernizacyjna – jak obliczyć?
Ulgę termomodernizacyjną odlicza się od podstawy obliczenia podatku, która ustalona jest zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2 ustawy PIT oraz od przychodów, które wymienione są w art. 6 ust. 1, 1a i 1d ustawy o ryczałcie. Wielkość wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oblicza się na podstawie faktur wystawionych przez przedsiębiorcę, który płaci podatek od towarów lub usług. Ulgę odlicza się od dochodu, co oznacza, że dla osób rozliczających się w ramach stawki 18% (od października 2019 zmienionej na 17%) pomniejszenie podatku może wynieść maksymalnie 9010 zł, natomiast dla osób, których wydatek mieści się w dochodzie objętym 32% stawką, wynosi ono 16 960 zł.

Ulga termomodernizacyjna – co można odliczyć?

Wśród wydatków kwalifikujących się do odliczenia możemy wyróżnić:

 • ulepszenie, dzięki któremu zmniejsza się zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzewania budynku mieszkalnego i podgrzewania ciepłej wody użytkowej,
 • ulepszenie, dzięki któremu następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych, a także zasilających je lokalnych źródłach ciepła, pod warunkiem, że budynki mieszkalne, do których doprowadzana jest energia z tychże źródeł, spełniają wymagania oszczędności energii, jakie określone są w przepisach prawa budowlanego lub zostały podjęte kroki, które mają na celu zmniejszenia zużycia energii dostarczanej do tychże budynków,
 • wykonanie połączenia ze scentralizowanym źródłem ciepła w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, co w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynku mieszkalnego,
 • częściową lub całkowitą zmianę źródła energii na źródło odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Wśród wymienionych w rozporządzeniu materiałów budowlanych oraz usług można wymienić między innymi:

 • materiały budowlane użyte do docieplenia przegród budowlanych, fundamentów czy płyt balkonowych,
 • kotły gazowe, olejowe, na paliwa stałe, które spełniają wymagania związane z emisją zanieczyszczeń,
 • pompy ciepła, ogniwa fotowoltaiczne oraz kolektory słoneczne z osprzętem,
 • zbiorniki na gaz,
 • materiały składające się na budowę systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, jak i chłodu,
 • montaż kotła, pompy ciepła, kolektorów,
 • wykonanie audytu energetycznego,
 • demontaż starego źródła ciepła,
 • wymiana stolarki okiennej i wiele innych.

Pełna lista znajduje się w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Nie ma konieczności przeprowadzenia audytu energetycznego.

Maksymalnie można odliczyć do 53 tys. zł brutto. Nie można przedstawiać faktur, które opłacone zostały przez inne osoby. Ulgę można rozliczać przez 6 lat.