Apel branży grzewczej do premiera — poznaj 10 postulatów

Polscy producenci urządzeń grzewczych wykorzystujących odnawialne źródła energii proszą premiera Mateusza Morawieckiego o pomoc dla branży, aby możliwe było wzmocnienie pozycji konkurencyjnej na rynku międzynarodowym. Ponadto liczą, że wystosowany apel sprawi, iż podpisane zostanie porozumienie sektorowe. Nie da się ukryć, że rozwój w szczególności pomp ciepła w Polsce jest niezwykle dynamiczny. Podobnie zresztą, jak fotowoltaiki. Dzięki temu miliony Polaków mogą korzystać z darmowej energii odnawialnej i ogrzewać swoje domy bez zanieczyszczania środowiska. Czy w takim razie apel do premiera przyniesie zamierzony cel?

Apel do premiera — o co chodzi?

Wyzwania, które wiążą się z jak najszybszym i jednocześnie harmonijnym oraz perspektywicznym rozwojem polskiej branży grzewczej to motyw niedawno zorganizowanej konferencji, której tematem przewodnim był: „Produkcja urządzeń grzewczych OZE niepowtarzalną szansą dla polskiej gospodarki”. W trakcie wydarzenia szczegółowo przeanalizowano sytuację polskich przedsiębiorców i szanse na zwiększenie produkcji urządzeń wykorzystujących OZE. Poruszana była także kwestia zasadności uregulowania wymogów dotyczących pomp ciepła i kotłów na pellet, które są dofinansowane ze środków NFOŚiGW oraz potrzeby ich zaostrzania.

Lista postulatów

Podczas zorganizowanej konferencji, której przewodził Paweł Lachman, prezes zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, najważniejszym punktem było przedstawienie listu otwartego do premiera Mateusza Morawieckiego. List dotyczył przede wszystkim koniecznych i niezbędnych zdaniem branży działań, które wpłynęłyby pozytywnie na rozwój produkcji urządzeń grzewczych wykorzystujących OZE:

  • jednoznaczne określenie urządzeń grzewczych korzystających z OZE,
  • wprowadzenie koniecznych zmian w zasadach dofinansowania,
  • poparcie polskiego Rządu dla planu odejścia od obrotu samodzielnych kotłów na paliwa kopalne do 2029 r.,
  • wdrożenie zmian w prawie budowlanym promujących urządzenia grzewcze na OZE<
  • stopniowe zwiększanie wymogów co do jakości pomp ciepła i kotłów na pellet,
  • wyrównanie w programach dotacyjnych NFOŚiGW kwoty dofinansowania kotłów na pelet o podwyższonym standardzie emisyjnym do kwot dotacji na pompy ciepła powietrze-woda na poziomie podstawowym,
  • wprowadzenie taryf elektrycznych dla użytkowników pomp ciepła i zapewnienie odpowiedniej proporcji cen energii elektrycznej, gazu ziemnego oraz peletu drzewnego,
  • obniżenie podatku VAT na paliwa wykorzystywane do produkcji OZE i na energię elektryczną wykorzystywaną przez pompy ciepła, wprowadzenie 0 procent VAT na urządzenia grzewcze OZE,
  • wdrożenie obowiązku potwierdzenia przez system certyfikacji ENplus, DINplus lub Łukasiewicz — CTD wytwarzanych i kierowanych na polski rynek biopaliw — pelletu drzewnego,
  • wprowadzenie dodatkowych wymagań dla urządzeń OZE dotowanych w krajowych programach wsparcia, które są zgodne z wymogami ekoprojektu i zatwierdzonych przez jednostki akredytowane.

W swoim liście otwartym przedstawiciele branży grzewczej proszą o pilne wsparcie Premiera.

Czy branża grzewcza może liczyć na wsparcie?

Branża mocno podkreśla, że podpisanie porozumienia sektorowego w tym obszarze jest po prostu niezbędne. Co istotne, branża OZE jest ostatnią na polskim rynku, z którą takiego porozumienia nie podpisano, czy nawet nie podjęto rozmów w tym kierunku. Należy podkreślić, że działania przedstawicieli nie są bezpodstawne. Niezbędna jest równowaga rozwoju technologii OZE w Polsce, ponieważ przyczyni się ona do ustabilizowania zapotrzebowania na nośniki energii, a co za tym idzie, także stabilizacji kosztów ich zakupu oraz wzrostu zaufania ze strony konsumentów.