Heiztechnik - Producent kotłów

Blog

Jak ustawić kocioł na ekogroszek - kotły 5 klasy

|

Ustawienie parametrów spalania kotłów automatycznych do spalania ekogroszku polega na prawidłowym doborze ilości spalanego paliwa oraz powietrza.


• Ilość spalanego paliwa jest wynikiem ilości wytworzonej energii cieplnej. Gdy kocioł pracuje z większą mocą i w dłuższym czasie to zużywa większą ilość węgla.
• Moc kotła wynika z ilości spalonego paliwa o określonej kaloryczności w określonym czasie oraz sprawności kotła.
• Kotły do spalania ekogroszku produkcji HEIZTECHNIK wyposażone są w sterownik HT-tronik 700. Automatyka steruje procesem spalania kotła oraz może sterować instalacją grzewczą obiektu.
• Każdy kocioł jest indywidualnie zaprogramowany. Indywidualne oprogramowanie każdego urządzenia ułatwia użytkownikowi jego uruchomienie oraz upraszcza obsługę.
• Automatyka sterując procesem spalania może pracować w trybie AUTOMATYCZNYM z algorytmem HT-LOGIC II lub STANDARD.
• Algorytm HT-LOGIC II automatycznie dobiera parametry kontrolujące pracę kotła znacznie poprawiając jego sprawność.
• Użytkownik po zakupie paliwa w MENU UŻYTKOWNIKA wpisuje jego kaloryczność. Kocioł jest przygotowany do pracy. Algorytm automatyki przelicza ilość podawanego paliwa uwzględniając jego kaloryczność.
• Kocioł pracuje z mocą określoną przez automatykę w trybie dwustopniowym - zbliżając się do osiągnięcia zadanej temperatury - redukuje swoją moc do 30% mocy nominalnej. Z taką mocą pracuje do osiągnięcia temperatury określonej przez użytkownika. Po osiągnięciu temperatury przechodzi w tryb pracy nazywany PODTRZYMANIEM.
• W celu podania paliwa do palnika następuje włączenie podajnika. Podajnik włącza się na 10 sekund podając ok.27gram paliwa (kotły o mocy do 50 kW). Ilość podawanego paliwa wynika z częstotliwości załączenia podajnika i określana jest parametrem PRZERWA PODAWANIA PALIWA DLA PRACY 10 SEK.
• Ustawienie pracy kotła w trybie AUTOMATYCZNYM. Parametry pracy palnika określa algorytm HT-LOGIC II. Użytkownik uruchamiając kocioł wpisuje w MENU UŻYTKOWNIKA kaloryczność paliwa. Kocioł jest przygotowany do pracy – w przypadku zapotrzebowania na pracę z większą mocą może zwiększyć jego moc np. 120% oraz proporcjonalnie obroty dmuchawy. Obroty dmuchawy można ustawić indywidualnie co może wynikać z podłączenia do komina.
• Ustawienie pracy kotła w trybie STANDARD. Parametry pracy palnika dla pracy na mocy średniej, danego kotła, określone są w automatyce urządzenia. Użytkownik uruchamiając kocioł, wpisuje w MENU UŻYTKOWNIKA kaloryczność paliwa. Kocioł jest przygotowany do pracy – w przypadku zapotrzebowania na pracę z inną mocą użytkownik parametrem PRZERWA PODAWANIA PALIWA DLA PRACY 10 SEK może ustawiać ilość podawanego paliwa a parametrem WYDAJNOŚĆ DMUCHAWY ustawia prawidłową ilość powietrza.
• Dla ułatwienia użytkownikowi wykonania właściwych nastaw w MENU UŻYTKOWNIKA dostępne są tylko parametry właściwe dla prawidłowej pracy palnika.
• Po rozpaleniu i pracy kotła przez kilka godzin sprawdzamy poprawną pracę palnika. Prawidłową pracę charakteryzuje ,, kopczyk węgla” na palniku o wysokości 35 - 45 mm oraz kolor palącego się węgla ,, pomarańczowy z przejściem w kolor żółty” popiół ze spalonego węgla powinien mieć cechy sypkie bez dużych szklistych spieków.