Jak określić zapotrzebowanie cieplne budynku?

W czasach stale rosnącej świadomości ekologicznej zrozumienie czym jest zapotrzebowanie na ciepło w budynku oraz jak je wykorzystać do optymalizacji instalacji grzewczej jest kluczem do efektywnego ogrzewania pomieszczeń.

Obliczając ilość ciepła potrzebną do utrzymania odpowiedniej temperatury wewnątrz budynku (na etapie projektowania systemu ogrzewania), jesteśmy w stanie zapewnić nie tylko komfort użytkowania, ale również wyeliminować straty ciepła.

Czym jest zapotrzebowanie cieplne budynku?

Zapotrzebowanie cieplne możemy zdefiniować jako ilość energii potrzebnej do ogrzania i utrzymania odpowiedniej temperatury wewnątrz budynku. Jest to istotny wskaźnik, który należy uwzględnić podczas projektowania instalacji grzewczych.

W kontekście kształtowania się zapotrzebowania na ciepło kluczową rolę pełnią przede wszystkim:

  • szczelna izolacja termiczna odpowiedzialna za zatrzymanie ciepła wewnątrz budynku,
  • oraz sprawna wentylacja gwarantująca stały dopływ świeżego powietrza.

Jak obliczyć zapotrzebowanie cieplne budynku?

Obliczenie zapotrzebowania cieplnego wymaga uwzględnienia potrzeb związanych z centralnym ogrzewaniem, ciepłą wodą użytkową oraz wentylacją. Możemy do tego wykorzystać jedną z podstawowych metod, takich jak:

Metoda bilansowa.
Jak sama nazwa wskazuje, polega na sporządzeniu bilansu zysków i strat ciepła wewnątrz budynku z uwzględnieniem jego izolacji termicznej (ściany, dach, okna, drzwi, etc.).

Metoda normatywna.
W tym przypadku do obliczeń wykorzystuje się odgórnie przyjęte współczynniki i normy w zależności od rodzaju budynku i elementów takich jak izolacja.

Metoda symulacyjna.
To nic innego jak cykl zaawansowanych symulacji komputerowych, do przeprowadzenia których wykorzystuje się różne zmienne (warunki atmosferyczne, ilość potencjalnych użytkowników, rodzaj budynku, etc.).

Elementy uwzględniane przy określaniu zapotrzebowania cieplnego budynku

Wśród kluczowych czynników wpływających na zapotrzebowanie cieplne możemy wyróżnić powierzchnię budynku oraz jego izolację termiczną. Przykładowo dobra izolacja może sprawić, że większe budynki będą miały stosunkowo niskie zapotrzebowanie w przeliczeniu na jedną jednostkę powierzchni.

Kolejnym istotnym elementem są parametry klimatyczne lokalizacji. Temperatura i wilgotność powietrza oraz poziom nasłonecznienia budynku to czynniki, które zdecydowanie należy wziąć pod uwagę podczas określania zapotrzebowania cieplnego pomieszczeń.

Ostatnie na liście jest wyposażenie techniczne i użytkowe budynku. Spora ilość urządzeń emitujących ciepło takich jak komputery, oświetlenie i wszelkiego rodzaju sprzęty elektryczne mogą obniżyć zapotrzebowanie na energię cieplną.

Jakie czynniki wpływają na zapotrzebowanie cieplne budynku?

Oprócz wyżej wspomnianej izolacji termicznej na zapotrzebowanie cieplne wypływają przede wszystkim:

  • temperatura otoczenia,
  • liczba i aktywność użytkowników,
  • rodzaj i wydajność systemów grzewczych oraz chłodniczych.

Wysokie temperatury na zewnątrz obniżają zapotrzebowanie na ciepło i analogicznie chłodny klimat przyczynia się do jego wzrostu. Dodatkowo aktywność osób wewnątrz budynku oraz wysokiej jakości energooszczędne urządzenia grzewcze mogą znacznie obniżyć zapotrzebowanie.