Co to jest histereza cwu i kotła?

Histereza to jeden z parametrów pracy kotła lub bojlera, który ma wpływ na zużycie energii. Jeśli chcemy, aby nasz dom był energooszczędny, ale także ciepły i przyjemny do mieszkania, musimy zwrócić na niego szczególną uwagę. A mniejsze straty ciepła to niższe rachunki. Sprawdźmy zatem, co to jest histereza CWU i pieca oraz jak należy ją optymalnie ustawić?

Histereza – istotny parametr

Jeśli posiadasz urządzenie grzewcze lub bojler, prawdopodobnie znajdziesz w jego regulacji funkcję histerezy. Dzięki temu możesz ustawić zakres temperatur, przy których będzie się ono włączało i wyłączało.

Daje to możliwość dużej optymalizacji jego pracy. Pozwala wyeliminować sytuacje częstego wyłączania się i uruchamiania tego rodzaju urządzeń, co ma bezpośrednie przełożenie na mniejsze zużycie energii i większą efektywność całego systemu grzewczego.

W przypadku histerezy CWU podpowiadamy, że jej skuteczność jest związana także z położeniem czujnika temperatury. Co mamy na myśli? Ponieważ wychładzanie się wody postępuje w bojlerach od dołu, czujnik powinien się znajdować w tej części bojlera.

Nie dopuści to do sytuacji dużego wychłodzenia wody w bojlerze i intensywną jego pracą w celu ponownego jej podgrzania. Nie trzeba tłumaczyć, że oszczędność energii jest wtedy mniejsza.

Odpowiedź na pytanie, co to jest histereza CWU i kotła, możemy podsumować w ten sposób: to różnica pomiędzy temperaturą zadaną na bojlerze lub piecu a temperaturą właściwą, czyli przy której oba urządzenia ponownie się uruchamiają, aż uzyskana zostanie temperatura zadana.

Optymalna histereza cwu i kotłów

Rzadkie włączanie się kotła czy bojlera to oszczędniejsza jego praca i mniejszy pobór energii. Jednak im dłuższe są przerwy w czasie pracy urządzeń (czyli większa histereza CWU), tym pomieszczenia domu mocniej się wychładzają i więcej energii będzie potrzeba do ponownego ich ogrzania. Takie spadki temperatur są ponadto niekomfortowe dla domowników.

I odwrotnie – im mniejsza jest histereza, tym częstsze włączanie się urządzeń grzewczych i szybsza ich eksploatacja. Urządzenia zużywają przy tym duże ilości energii. Atutem jest tu natomiast komfort termiczny.

Dom nie wychładza się, panuje w nim zawsze przyjemna temperatura. Jak zatem ustawić optymalne parametru histerzey CWU i kotła, aby połączyć oszczędność energetyczną ze stale ciepłą temperaturą pomieszczeń?

Wskaźniki te są różne w zależności od typu urządzenia. Najlepsza histereza w kotłach na pellet to ta o niewielkich wahaniach temperatur, czyli o wartości około 2-3︒C. Natomiast histerezę pieca na ekogroszek najlepiej ustawić na około 2︒C, zaś pieca gazowego w zakresie około 0,5 – 1︒C. Odwrotnie jest w kotłach olejowych. Tu wskaźnik powinien być wysoki – może wynieść od 1︒C do 20︒C. Histereza CWU w naszym sterowniku HT tronic 900 jest obecnie regulowana od 1︒C do 15︒C.

Dopiero po zrozumieniu, co to jest histereza CWU i jak jej zmiana wpływa na zużycie urządzeń grzewczych, jesteśmy w staniu umiejętnie ustawić jej parametry. Należy także pamiętać, że jej wartość zależy także od innych czynników – przede wszystkim prawidłowej konfiguracji poszczególnych elementów urządzeń grzewczych oraz wskaźników energetycznych, zawartych w świadectwie energetycznym domu.