Co to jest współczynnik COP i SCOP pompy ciepła?

Współczynniki SCOP i COP to jedne z najważniejszych oznaczeń, które dotyczą pomp ciepła, a dokładnie ich wydajności. Są zatem niezwykle ważne przy wyborze i zakupie tego rodzaju urządzenia. Produkowane przez nas pompy CALLA VERDE wyróżniają się wysokimi współczynnikami sprawności COP i SCOP. Parametry ich pracy zostały potwierdzone badaniami w certyfikowanym instytucie badawczym.

COP – współczynnik wydajności pompy ciepła

Współczynnik COP określa wydajność i efektywność pompy ciepła. Skrót pochodzi od angielskiej nazwy Coefficient of Performance (współczynnik wydajności). Wskazuje on, jaka ilość ciepła dostarczana jest do ogrzania budynku w stosunku do pobranej energii elektrycznej. Jak należy to rozumieć? Wyższy współczynnik COP w karcie katalogowej to jednoczenie wyższa sprawność pompy ciepła.

Wielkość COP zależna jest od dwóch rodzajów źródła energii:

  • dolnego – jakim jest powietrze, grunt lub woda potrzebne do ekologicznego ogrzania czynnika chłodniczego pompy ciepła,
  • górnego – którym jest zastosowana instalacja grzewcza.

Osoby, które chciałaby zestawić ze sobą różne modele pomp i porównać je na podstawie współczynnika COP, powinny pamiętać o jednej ważnej zasadzie. Będzie to sensowne, jeśli porównanie odbędzie się w takich samych warunkach. Pojedyncza wartość COP nie daje nam wiedzy o możliwościach pompy, czy też kosztach ogrzewania budynku.

Co oznacza współczynnik SCOP?

Współczynnik SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) pozwala obliczyć, ile prądu zużyje pompa w ciągu danego okresu np. sezonu grzewczego. To stosunek ilości energii cieplnej, dostarczanej do ogrzewania budynku, do wielkości wykorzystanej przy tym energii elektrycznej w przeciągu określonego czasu. Otrzymanie takich wyników pozwala oszacować przybliżone koszty eksploatacyjne ogrzewania domu w sezonie grzewczym.

Aby współczynnik SCOP prawidłowo informował nas o możliwości pompy ciepła, powinien być dopasowany do panujących temperatur w ciągu sezonu grzewczego. W związku z tym podzielono Europę na trzy strefy klimatyczne – klimat ciepły, klimatu umiarkowany i chłodny, a obszar Polski zaliczono do klimatu chłodnego.

Wartości te będą jednak różne w zależności od danego regionu naszego kraju. Przykładowo okolice północno-wschodniej Polski różnią się klimatycznie od jej obszarów zachodnich. Z tego względu, dla zachowania precyzji wyznacznika SCOP, dobrze jest uwzględnić te zmiany. Zachodnią i centralną część kraju można zaliczyć do klimatu umiarkowanego, a obszary wschodnie i górskie do klimatu chłodnego.

Podsumowanie

Współczynnik SCOP i COP pompy ciepła ma ścisły wpływ na wysokość poniesionych opłat za prąd w każdym sezonie grzewczym. Pamiętajmy jednak, że aby zapewnić niskie koszty ogrzewania, należy zadbać także o inne czynniki, takie jak: właściwa izolacja budynku, prawidłowy system ogrzewania podłogowego i wysokosprawny system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.