Co to są odnawialne źródła energii?

Odnawialne źródła energii, znane także pod skrótem OZE, wykorzystywane są do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Odnawialne, czyli takie, których długotrwała eksploatacja nie wpływa na powstanie znacznych niedoborów lub ich odnowienie następuje w krótkim czasie. Ponadto korzystanie z OZE jest bezpieczne dla środowiska naturalnego.

Co zaliczamy do odnawialnych źródeł energii?

Odnawialne źródła energii to przykładowo wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy i fale morskie oraz geotermia. Pochodząca z nich energia powstaje niezależnie od tego, czy jej używamy, czy nie. Przykładowo wykorzystywanie ruchów wiatru nie wyczerpie jego zasobów. Zielona energia jest dostępna dla każdego, w odróżnieniu do energii nieodnawialnej, za której wydobyciem stoją wielkie koncerny.

Innym odnawialnym źródłem energii są biopaliwa, czyli paliwa powstałe z przetwórstwa biomasy. Wyróżniamy różne typ biopaliw:

  • stałe – należą do nich: pellet, drewno, odpady komunalne zawierające makulaturę, słoma, siano i pozostałe przetworzone odpady roślinne;
  • ciekłe – biobenzyny, czyli paliwa pozyskiwane w drodze fermentacji alkoholowej węglowodanów do etanolu, fermentacji butylowej biomasy do butanolu lub z estryfikowanych w biodiesel olejów roślinnych;
  • gazowe – otrzymywane z fermentacji beztlenowej ciekłych i stałych odpadów produkcji zwierzęcej w rolnictwie, jest to także paliwo, które powstaje w procesie zgazowania biomasy.

Energia odnawialna jest nie tylko pozyskiwana, ale musi zostać zamieniona z energii potencjalnej danego źródła na elektryczną. W tym celu wznoszone są elektrownie wodne, fotowoltaiczne, wiatrowe i geotermalne, budowane są wiatraki, na wodach powstają zapory i turbiny, tworzone są odwierty oraz instalowane panele fotowoltaiczne.

Stosowanie biopaliw wymaga natomiast zainstalowania specjalnych kotłów. Mogą one być wykorzystywane w centralnym ogrzewaniu – zarówno w domach jednorodzinnych, jak i spółdzielniach mieszkaniowych i zakładach firmowych. W ofercie firmy Heiztechnik znajdują się różne kategorie kotłów wykorzystujących biomasę:

  • kotły pelletowe,
  • kotły na słomę,
  • kotły automatyczne do spalania biomasy niedrzewnej.

Ponadto posiadamy po kilka rodzajów kotłów danej kategorii, dzięki czemu ich zakup może być indywidualnie dostosowany do potrzeb i warunków danego budynku oraz oczekiwań naszych klientów.

Czy warto stosować odnawialne źródła energii?

Odnawialne źródła energii to korzyść dla środowiska, ale także dla osób z nich korzystających. Źródła konwencjonalne są w droższe w pozyskiwaniu, a w miarę wzrastania trudności w ich wydobyciu, cena będzie stawała się jeszcze wyższa.

Zielona energia jest bezpieczna zarówno dla natury, jak i dla nas, gdyż nie ma ryzyka zmniejszenia jej zasobów i wyczerpania. Pozwala zachować niezależność energetyczną – jest dostępna w każdym miejscu w naszym kraju i nie musi być importowana.

Odnawialne źródła energii zmniejszają emisję szkodliwych substancji. Również w przypadku biopaliw – pochodzenie produktów, z których powstają, jest w pełni ekologiczne, przyjazne dla środowiska. Dziś każdy indywidualnie może zadbać o czyste powietrze w okolicy swojego domu, wybierając do jego ogrzewania kocioł na biomasę.