Program Stop Smog – czego dotyczy i na czym polega?

Smog powstaje na skutek dużego zanieczyszczenia powietrza. Odczuwalny jest najbardziej, gdy występują sprzyjające ku temu warunki pogodowe, takie jak mgła i brak wiatru. Wskazuje na to sama nazwa “smog”, pochodząca od angielskich słów “smoke” (palić) i “frog” (mgła). W reakcji na nieustannie rosnącą liczbę zachorowań spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza w naszym kraju, polski rząd wprowadził nowy program “Stop smog”.

Problem smogu w Polsce

W ostatnich latach ze smogiem zmaga się już nie tylko Śląsk, ale wiele rejonów w całej Polsce. Z roku na rok stan powietrza w naszym kraju staje się coraz gorszy, co ostatecznie wpływa na zdrowie jego mieszkańców. Cierpi na tym nie tylko układ oddechowy człowieka, ale także układ sercowo-naczyniowy, nerwowy i układ rozrodczy. Ostatnie badania wskazują, że z powodu smogu umiera w Polsce blisko 100 tys. osób.

Szkodliwe substancje generowane są przede wszystkim przez przestarzałe urządzenia grzewcze w gospodarstwach domowych i lokalnych kotłowniach. Z tego powodu głównym założeniem programu “Stop smog” jest wsparcie finansowe w wymianie tzw. kopciuchów i całych instalacji grzewczych na nowe, spełniające proekologiczne normy.

Wymogi uczestnictwa w programie Stop Smog

Program “Stop smog” wspiera inicjatywy poprawy jakości powietrza w Polsce. Został zainaugurowany w ostatnim kwartale 2018 roku, a 31 marca 2021 roku wystartowała jego druga odsłona z nowymi, ulepszonymi zasadami. Zadaniem programu jest wsparcie mniej zamożnych właścicieli budynków mieszkalnych, u których koszt ogrzania nieruchomości pochłania dużą część comiesięcznego budżetu. Mowa tu o tzw. ubóstwie energetycznym.

Osoby, które chciałyby skorzystać z tego rodzaju dofinansowania muszą spełnić określone wymagania:

  • w okresie 3 miesięcy przed przystąpieniem do programu dochód na mieszkańca w jednoosobowym gospodarstwie domowym nie może przekraczać 175 proc. kwoty najniższej emerytury, tj. od 1 marca 2021 roku 2.189,04 zł brutto, a w gospodarstwie wieloosobowym 125 proc. tego świadczenia, tj. od 1 marca 2021 roku -1.563,60 zł brutto na osobę;
  • łączny majątek właściciela nieruchomości nie może przekraczać 424 tys. zł, włączając w to nieruchomość, której dotyczy termomodernizacja;
  • w zależności od danej gminy może być wymagane wniesienie wkładu własnego przez osobę ubiegającą się o udział w programie;
  • jeśli uczestnik programu złamie jego zasady będzie zobligowany do dobrowolnego poddania się egzekucji w wartości przyznanego mu dofinansowania i złożenia stosownych oświadczeń;
  • osoba ubiegająca się o wsparcie z programu musi zamieszkiwać nieruchomość objętą dofinansowaniem oraz wyrazić zgodę na ewentualną kontrolę budynku przez urzędników w przeciągu 5 lat od otrzymania finansowego wsparcia.

Kto skorzysta z programu Stop Smog?

Program “Stop smog” dotyczy gmin położonych na obszarze, gdzie obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa. WA zatem do udziału w nim można przystąpić za pośrednictwem swojej gminy. Powinna ona najpierw znaleźć osoby, które chcą skorzystać z dofinansowania.

Gdy uzbiera wystarczająco dużo chętnych, czyli minimum 2 procent łącznej liczby domów w gminie, może wystąpić z wnioskiem o dotację. Dodatkowo taki samorząd musi pamiętać o zabezpieczeniu środków na wkład własny.

Program Stop Smog – wysokość dofinansowania

Wielkość dofinansowania z programu “Stop smog” jest zależna od wielkości danej gminy. Dla gmin do 100 tys. mieszkańców wynosi do 70% współfinansowania. W przypadku gmin powyżej 100 tys. mieszkańców to poniżej 70% współfinansowania.

Średni koszt realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego w jednym budynku nie może być większy niż 53 000 zł. W przypadku, gdy przedsięwzięcie jest realizowane w budynku dwulokalowym, kwota ta nie może zostać przekroczona dla każdego z lokalu oddzielnie.