Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) – co to jest?

Program Ograniczenia Niskiej Emisji, nazywany w skrócie programem PONE, powstał w celu redukcji emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Stworzony został w reakcji na badania, które wykazały bardzo zły stan powietrza w wielu rejonach naszego kraju. Jego założeniem jest ograniczenie nieefektywnych źródeł ciepła. W ramach programu PONE podejmowane są badania stanu urządzeń grzewczych oraz sporządzana analiza zapotrzebowania technicznego obiektów użyteczności publicznej i mieszkańców z zakresu systemów grzewczych.

Czego dotyczy program PONE?

Program Ograniczenia Niskiej Emisji jest częścią szerszego projektu Programów Ochrony Środowiska, które realizowane są w różnych gminach w całej Polsce. PONE służy właściwie jako platforma do otrzymywania przez nie różnego typu dotacji krajowych i unijnych. Jego celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza. Dotyczy to szczególnie szkodliwych substancji pyłowych pochodzących ze starego rodzaju pieców węglowych.

W ramach programu podejmowane są działania dotyczące zmiany urządzeń grzewczych i systemów ogrzewania opalanych paliwem stałym na bardziej ekologiczne:

  • ogrzewanie sieciowe,
  • ogrzewanie gazowe,
  • ogrzewanie elektryczne,
  • ogrzewanie olejowe,
  • odnawialne źródła energii,
  • wprowadzanie odnawialnych źródeł energii,
  • podłączanie ciepłej użytkowej wody do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do programu PONE może zgłosić się osoba posiadająca tytuł prawny do nieruchomości, wynikającego z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego. W głównej mierze dotyczy to osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, właścicieli przedsiębiorstw i osób prawnych.

Program Ograniczenia Niskiej Emisji pozwala uzyskać dofinansowanie na koszty poniesionych inwestycji, takich jak koszty likwidacji kotłowni i pieców na paliwo stałe,
koszt zakupu i montażu instalacji odnawialnego źródła energii, zwanej także “zieloną energią”.

Zalety programu PONE

Program Ograniczenia Niskiej Emisji posiada wiele zalet, a przystąpienie do niego przynosi szereg korzyści. Przede wszystkim skorzysta na tym nasze środowisko, ponieważ to na jego ochronie skupiona jest realizacja projektu, czyli wsparciem objęte zostaną jedynie działania proekologiczne. Na większej ekologiczności zyskują także sami mieszkańcy danej gminy. Czyste powietrze, wolne od smogu i zawartych w nim toksyn, to lepsza jakość życia oraz bezpieczeństwo dla ich zdrowia.

Kolejną zaletą programu PONE jest zmniejszenie kosztów ogrzewania. Dodatkowo zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na danym obszarze zwiększa jego turystyczną atrakcyjność. W rejonach, które obecnie najbardziej zmagają się ze smogiem, spada atrakcyjność turystyczna.

Firma Heiztechnik w swojej ofercie posiada urządzenia grzewcze, które kwalifikują się do uzyskaniu tego rodzaju dotacji.