Czy biomasa jest odnawialnym źródłem energii?

Biomasa to substancje ulegające biodegradacji pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Zaliczyć do nich można pozostałości z gospodarstw domowych, a także odpady z produkcji rolniczej, leśnictwa oraz przemysłowe i komunalne. Biomasa stosowana do ogrzewania budynków przetwarzana jest na bioenergię w procesie jej spalania.

Energia biomasy – co to jest i jak powstaje?

Biomasa jest najstarszym na świecie paliwem. Już od wieków do ogrzewania domów korzystano z drewna. Również dziś, gdy zmiania się podejście do środowiska naturalnego i idzie w kierunku paliw ekologicznych, biomasa zaczyna odgrywać znaczącą rolę. W naszej ofercie nie bez przyczyny posiadamy tak wiele wysokiej jakości kotłów na pellet i słomę.

W jaki sposób uzyskujemy energię z biomasy? Wszystko zaczyna się od procesu fotosyntezy. Rośliny pobierają wodę z gleby, a dwutlenek węgla czerpią z powietrza. Promieniowanie słoneczne wpływają na cząsteczki wody i dwutlenek węgla, przez co tworzą się cząsteczki glukozy i tlen. Ten rośliny uwalniają do atmosfery, za co jesteśmy im wdzięczni. Pozostałe cząsteczki glukozy pełnią kluczową w tym temacie rolę – tworzą energię i węgiel, które wykorzystywane jako budulec rośliny. Aby pozyskać energię z biomasy następuje proces spalania. Zgromadzony w roślinach węgiel przetworzony zostaje w energię świetlną i cieplną. I to właśnie tak powstałą energię cieplną wykorzystujemy do ogrzewania budynków.

Gdzie występuje biomasa i jakie są jej rodzaje?

Do produkcji ciepła wykorzystujemy następujące typy biomasy:

  • odpady rolne – siano, słoma, odpady z roślin oleistych i strączkowych,
  • odpady z przemysłu drzewnego – drewno, pozostałości z obróbki drewna: trociny, kora, zrębki, a także inne przetworzone formy, np. pellet,
  • płody plantacji roślin energetycznych – drzewa takie jak: wierzba wiciowa, ślazowiec pensylwański, topole, ale również rośliny takie jak niektóre typy traw i trzciny oraz inne rośliny,
  • odpady organiczne – gnojowica, makulatura, osady ściekowe,
  • biopaliwa – oleje roślinne, bioetanol, biodiesel,
  • biogaz – najczęściej z gnojowicy, osadów ściekowych oraz z miejsc składowania odpadów.

Biomasę wykorzystywaną do celów energetycznych, która jest pochodzenia rolniczego, nazywamy biomasą agro. To przykładowo paliwo powstałe ze słomy, łuski słonecznikowej lub rzepaku. Ta pochodzenia drzewnego jest biomasą drzewną i stanowią ją np. trociny, wióry, zrębki drewna oraz rośliny energetyczne, które następnie mogą być przetworzone na pellet lub brykiet.

Odnawialne źródła energii a biomasa

Odnawialne źródła energii to te, o których dostępność nie musimy się martwić, ponieważ (jak sama nazwa wskazuje) nieustannie się odnawiają. Ich wykorzystywanie nie spowoduje zatem długotrwałego deficytu. Takim źródłem energii jest np. słońce, wiatr, woda, ale także biomasa. Jej spalanie jest zatem dużo bardziej ekologiczne, ale także ekonomiczne niż korzystanie z konwencjonalnych źródeł energii. Nieustannie pracujemy nad tworzeniem kolejnych kotłów na biomasę, gdyż popularność tego rodzaju paliwa będzie stale rosła.

Are also medications You Can disclose Over the Internet? Such medicines are essential, for antibiotics only could here be new and valid foreign decision, whether first or unique antibiotics are purchased as once not autologous to check unsafe medicines. In these factors, possible databases and the worker's contrast and insurance are not still the model. bloodpressureheartmeds.site Our side given from UK with no treatment on pages for section of the quality.