Czy pellet drzewny jest ekologiczny?

Zmiany klimatyczne oraz katastrofy naturalne, które są ich następstwem to coraz częstsze zjawisko w obecnych czasach. W celu minimalizacji tych zjawisk należy poszukiwać alternatywnych źródeł energii elektrycznej oraz cieplnej. Coraz więcej polskich rodzin stara się rezygnować z używania tradycyjnych paliw stałych, w tym głównie węgla kamiennego. Bardzo dobrą alternatywą dla węgla jest pellet drzewny. Czy faktycznie jest on ekologiczny? Jakiej klasy piec wybrać, aby spalanie pelletu było jeszcze bardziej ekologiczne?

Czy używanie pelletu drzewnego jest faktycznie ekologiczne?

Pellet drzewny dobrej jakości to z pewnością opał, który należy zaliczyć do paliw ekologicznych. Powstaje on z odpadów drzewnych po procesie produkcyjnym w tartakach i firmach zajmujących się przetwórstwem i pozyskaniem drewna.

Najczęściej w jego składzie znajdują się sprasowane trociny drzew iglastych, jak na przykład ze świerku czy sosny, których cechą charakterystyczną jest dobra spoistość. To dzięki nim granulat uzyskuje wysoką kaloryczność, niską wilgotność i minimalną zawartość popiołu. Pellet drzewny jest także ekologiczny z jeszcze innego powodu. Otóż powstały w wyniku jego spalania popiół jest doskonałym nawozem.

Pellet drzewny a normy emisji spalania

Główną normą emisji spalin dla domowych kotłów jest norma PN-EN 303-5:2012. To właśnie z niej pochodzą klasy emisyjne. Normowana jest emisja tlenku węgla, substancji smolistych, pyłów oraz minimalna wymagana sprawność energetyczna kotła.

Od 2019 roku produkowane i sprzedawane kotły na pellet drzewny powinny spełniać kryteria klasy 5 normy PN-EN 303-5:2012, a także tak zwanego ekoprojektu (ecodesignu), które znacząco ograniczają stężenie pyłu w spalinach. Powinien on wynosić maksymalnie 40 mg/m3. W przypadku kotłów na pellet o podwyższonym standardzie limit stężenia pyłu jest obniżony do 20 mg/m3.

Pellet drzewny a popiół

Popiół z pelletu drzewnego jest składnikiem ubocznym procesu spalania biomasy. W odróżnieniu od innych produktów tego typu może on być znacznie lepiej wykorzystywany. Przede wszystkim jest on bardzo często wykorzystywany, jako surowiec do nawożenia roślin.

Zaletą popiołu z pelletu jest nie tylko to, jak łatwo jest on produkowany. Głównym jego atutem jest to, że może on stanowić alternatywę dla nawozów mineralnych. W jego składzie znajduje się między innymi potas, fosfor i wapń. Wysokie pH popiołu sprawia, że nadaje się on bardzo dobrze do odkwaszania gleby podobnie jak wapno nawozowe.

Niewykorzystany popiół można także dodać do kompostu. Dzięki temu zostanie on wzbogacony o mikroelementy i wiele innych cennych składników. W celu jego wykorzystania do nawożenia, musi być przede wszystkim czysty i wytworzony w procesie spalania czystego pelletu. Dlatego nie można go spalać jednocześnie z plastikiem, płytami MDF, HDF albo drewnem barwionym lub pelletem zanieczyszczonym i wytworzonym z takimi zanieczyszczeniami .

Jakiej klasy piec wybrać, aby spalanie pelletu drzewnego wysokiej jakości było jeszcze bardziej ekologiczne?

Pellet drzewny pakowany w szczelne worki sam w sobie jest już produktem ekologicznym. Należy jednak mieć świadomość, że jego ekologiczność można podnieść jeszcze bardziej spalając go w piecach odpowiedniej klasy. Najwyższa z nich określona jest liczbą 5.

Kotły na pellet drzewny klasy 5 charakteryzują się niezwykle małą ilością emitowanych zanieczyszczeń i wysoką sprawnością energetyczną. Jest to rezultat zastosowania w nich znacznie bardziej zaawansowanych rozwiązań. Dają możliwość automatycznego sterowania i są wyposażone w system dokładnego dozowania powietrza i paliwa do paleniska.

Kotły na pellet klasy 5 mają także doskonałą izolację termiczną, ponieważ stosuje się w nich wełnę mineralną. Dolną powierzchnię popielnika izoluje się płytą termoizolacyjną. Komora spalania w kotle najwyższej klasy wykonana jest ze stali żaroodpornej,. Pomaga to uzyskać wysoką temperaturę, która dodatkowo spala substancje lotne, które wydzielają się z paliwa.

Wydajność kotła na pellet drzewny może być jeszcze wyższa, gdyż w ich kanałach spalinowych montuje się zawirowywacze, które wprawiają w ruch spaliny. Powoduje to, że oddają one więcej ciepła wodzie. Pył natomiast zatrzymuje się w kotle więc nie zanieczyszcza dodatkowo środowiska naturalnego.