Ile prądu zużywa pompa ciepła?

Rosnące ceny prądu sprawiają, że zużycie energii elektrycznej jest dokładniej analizowane niż jeszcze kilka lat temu. Między innymi z tego też względu gospodarstwa domowe starają się bazować na urządzeniach, które są energooszczędne i pozwalają obniżyć rachunki za zużycie prądu. Sprzętem mającym wpływ na oszczędności w domowym budżecie jest pompa ciepła. Można ją wykorzystać do ogrzewania i chłodzenia domu oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Jakie zużycie prądu generuje pompa ciepła?

Co wpływa na pobór prądu przez pompę ciepła?

Pompy ciepła to nowoczesne urządzenia, które pozwalają na wykorzystanie energii cieplnej pozyskiwanej z otoczenia do celów grzewczych i chłodniczych. Praca wszystkich układów jest ekonomiczna, ale tylko wtedy, gdy są one odpowiednio dobrane do zapotrzebowania energetycznego gospodarstw domowych. Największy wpływ na zużycie prądu przez pompy ciepła ma:

  • powierzchnia i kubatura budynku
  • izolacja i rodzaj zastosowanych materiałów budowlanych
  • temperatura utrzymywana w budynku
  • liczba domowników
  • rodzaj wentylacji
  • lokalizacja budynku

W przypadku pompy ciepła powietrze-powietrze lub powietrze-woda, zużycie prądu zależy od prawidłowego doboru mocy urządzenia do zapotrzebowania cieplnego budynku oraz właściwego funkcjonowania instalacji grzewczej. Zakup urządzenia o większej mocy w przypadku pomp ciepła nie sprawdza się, ponieważ niepotrzebnie zwiększa się zużycie prądu.

Jak obliczyć ile prądu zużyje pompa ciepła?

Nowoczesne pompy ciepła posiadają sezonowy współczynnik efektywności (SCOP) od 3,5 do 4,5. Oznacza to, że z 1 kWh pobranej z sieci energii elektrycznej pompa oddaje do systemu grzewczego odpowiednio 3,5 lub 4,5 kWh energii cieplnej. Koszty związane z poborem energii elektrycznej można obliczyć, wykorzystując do tego następujący wzór:

całoroczne zapotrzebowanie na ciepło /sezonowy współczynnik efektywności pompy ciepła
= zużycie energii elektrycznej przez pompę ciepła

Pompy ciepła — przykładowe obliczenia

Przyjmując, że dom jednorodzinny ma powierzchnię 150 m2 i jest zamieszkały przez 4 osoby, roczne zapotrzebowanie na energię użytkową może wynosić około 12 000 kWh (w zależności od izolacji oraz systemu wentylacji). Przy współczynniku efektywności pompy (SCOP) wynoszącym 3,5, zużycie energii elektrycznej wyniesie 3 428,57 kWh. Tyle prądu potrzebuje pobrać pompa ciepła.

Co zrobić, aby zużycie prądu przez pompę ciepła było jak najmniejsze?

W domu z pompą ciepła należy zawsze mieć najniższą możliwą temperaturę wody w obiegu centralnego ogrzewania. Najniższą możliwą, czyli niską, ale jednocześnie taką, przy której zapewniony jest komfort cieplny dla wszystkich domowników. Pompy ciepła nie powinno się także zmuszać do szybkiego podnoszenia temperatury wewnętrznej w budynku i intensywnego grzania na maksymalnej mocy.

Nowoczesne pompy ciepła wyposażone są w zaawansowane sterowniki, dzięki czemu możliwa jest optymalizacja procesu grzewczego budynku. Ponadto duża część pomp wyposażona jest w możliwość sterowania nimi za pomocą dedykowanych aplikacji. W ten sposób można dobrać odpowiednie wartości temperatur oraz okresy grzania, aby zmniejszyć koszty energii elektrycznej.