Restart programu czyste powietrze

Rządowy program Czyste Powietrze wystartował po raz pierwszy w 2018 roku. 3 stycznia 2023 rozpoczęła się już jego kolejna edycja, ale z nowymi zmianami. Wysokie koszty zakupu węgla oraz innych surowców energetycznych wymusiły zmianę kierunku realizacji tego proekologicznego programu. Aby powstrzymać straty ciepła, należy na większą skalę ocieplać domy. Niestety inflacja pochłonęła bardzo dużą część dotacji, więc podobnie jak progi dochodowe, one także wzrosną. Jakie są zaplanowane zmiany w programie Czyste Powietrze w 2023 roku?

Zmiany w programie czyste powietrze na rok 2023

Od 3 stycznia wystartowała kolejna edycja programu Czyste Powietrze. Zaplanowano w nim wiele zmian, a jedną z nich jest podwyższona dotacja na wymianę starego kopciucha oraz termomodernizację domu. Zmiany w programie Czyste Powietrze mają urealnić kwoty dotacji, podwyższyć progi dochodowe i urealnić koszty jednostkowe. Ponadto zapewniają one między innymi rozszerzenie puli odbiorców i uproszczenie wszystkich formalności.

Program czyste powietrze — dodatkowe dofinansowanie

Ministerstwo Klimatu i Środowiska podało, że po wprowadzeniu zmian w programie Czyste Powietrze przy podwyższonym dofinansowaniu próg dochodowy wzrośnie do 1894 złote. Wcześniej wynosił on 1564 złote na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Ponadto w gospodarstwie jednoosobowym próg ten wzrośnie z 2189 złotych do 2651 złotych. Natomiast maksymalna dotacja zmieni się z 47 na 99 tysięcy złotych.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska dodaje także, że przy najwyższym wymiarze wsparcia progi wzrosną z 900 na 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym i z 1260 na 1526 w gospodarstwie jednoosobowym. Natomiast maksymalna wysokość dofinansowania wzrośnie z 79 na 135 tysięcy złotych. Podwyższenie progów dochodowych oraz wysokości dotacji wynika przede wszystkim ze wzrostu cen i produktów.

Ponadto w przypadku beneficjentów podwyższonego i najwyższego wsparcia możliwe jest ubieganie się o 50% dotacji w ramach prefinansowania inwestycji, a więc przed faktycznym startem remontu. Pieniądze te trafią bezpośrednio do wykonawców prac, a pierwsza transza wsparcia wypłacana będzie w ciągu 14 dni od podpisania umowy, natomiast pozostała część trafi na konto wykonawcy w ciągu 30 dni od realizacji prac.

Program czyste powietrze — warunki

Warunkiem udziału w programie Czyste Powietrze jest wypełnienie wniosku, który można składać od 3 stycznia 2023. Ponadto nowe źródła ciepła muszą spełniać określone warunki techniczne. Gdy budynek jest podłączony do sieci gazowej, nie jest udzielane wsparcie na kotły na paliwo stałe. Ponadto wymienione źródło ciepła musi być całkowicie wyłączone z użytku.

Kto może skorzystać z nowego programu czyste powietrze?

Rządowy program Czyste Powietrze 2023 adresowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.