Izba Gospodarcza Urządzeń OZE

Izba Gospodarcza Urządzeń OZE (IGU OZE) powstała w 2020 roku, jednak czynnie działa od 2022. To właśnie w dużej mierze dzięki jej działaniom w strefie ekologii udało się uzyskać dodatkowe dofinansowania w programie „Czyste Powietrze”.

Firma Heiztechnik zdecydowała się zostać członkiem IGU OZE, by jakość świadczonych przez nas Państwu usług była jeszcze wyższa i by mieć większy wpływ na przyszłość ekologicznych rozwiązań w przemyśle grzewczym.

Czym jest Izba Gospodarcza Urządzeń OZE?

Izba Gospodarcza Urządzeń OZE zrzesza producentów pomp ciepła, kominków, nowoczesnych kotłów pelletowych oraz producentów pelletu drzewnego, a także instalatorów systemów grzewczych oraz hurtownie instalacyjne. Izba współpracuje również z jednostkami naukowymi.

Stowarzyszenie integruje w ten sposób szeroką grupę organizacji i przedsiębiorstw, które aktywnie propagują odnawialne źródła energii (OZE). Wspólne łączenie sił przekłada się na wzrost świadomości społeczeństwa na temat ekologicznego i efektywnego zarządzania energią oraz na kreowanie lepszych warunków do ich instalacji i użytkowania.

Cele i działalność organizacji

Głównym celem Izby Gospodarczej Urządzeń OZE jest kształtowanie przyszłości branży energetycznej w Polsce za pomocą promocji ekologicznych, krajowych produktów korzystających z odnawialnych źródeł energii.

Dzięki promocji polskiej myśli technicznej, usług i przemysłu w handlu w kraju i za granicą, IGU OZE istotnie zwiększa również świadomość konsumencką.

Dzięki swojej wszechstronnej działalności oraz współpracy z organami władzy organizacja ma także realny wpływ na tworzenie nowych przepisów – zarówno na poziomie lokalnym,samorządowym i ogólnokrajowym.

Członkostwo Heiztechnik – dlaczego zdecydowaliśmy się dołączyć?

Rosnący trend w inwestowaniu w urządzenia OZE potwierdza tylko, iż są one przyszłością naszej planety. Mają bardzo pozytywny wpływ na środowisko, a do tego są opłacalne i bardzo wygodne w eksploatacji. Potrzebujemy takich organizacji, jak Izba Gospodarcza Urządzeń OZE, by kreować nowe standardy w ekologicznym zarządzaniu zasobami energetycznymi.

Dla nas, producentów systemów grzewczych, bycie członkiem IGU OZE oznacza również wsparcie organizacji, która rozumie nasze potrzeby i wyzwania, przed jakimi stoimy. Członkostwo w Izbie pozwala nam umacniać naszą pozycję na rynku i poznawać licznych partnerów, zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Dla naszych Klientów nasze członkostwo w IGU OZE jest kolejnym poświadczeniem oferowanej przez nas jakości – Izba ma wpływ na opracowywanie procedur kontrolnych, dzięki czemu promuje zasady uczciwości wśród firm. Dzięki czynnej współpracy z Izbą, możemy od teraz zapewnić Państwu jeszcze wyższe merytorycznie wsparcie i zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań.