Jak dobrać zbiornik buforowy?

Zbiornik buforowy może być elementem instalacji centralnego ogrzewania. Zbiornik magazynuje ciepłą wodę i oddaje ją do układu, kiedy zajdzie taka potrzeba. Zbiorniki buforowe stosuje się najczęściej w przypadku zasilania instalacji z kilku źródeł ciepła oraz zastosowaniu nieautomatycznych kotłów na paliwa stałe. W określonych przypadkach bufory znajdują zastosowanie w instalacjach zasilanych przez pompy ciepła. Zastosowanie bufora powoduje, że cała instalacja grzewcza pracuje oszczędniej i efektywniej. Istotne jest jednak to, żeby dopasować optymalną wielkość i pojemność urządzenia. O zastosowaniu konkretnych rozwiązań do instalacji grzewczej lepiej pomyśleć wcześnie – na etapie projektu instalacji grzewczej. Bufor ciepła może być dużym zbiornikiem i zajmować sporo miejsca. Jak działa zasobnik buforowy? Jak dobrać bufor ciepła do wody grzewczej?

Kiedy są potrzebne i jak działają zbiorniki buforowe?

Zbiornik buforowy montowany jest w układzie zamkniętym między elementami grzewczymi instalacji jak: grzejniki, ogrzewanie podłogowe lub innymi odbiornikami ciepła a urządzeniem grzewczym instalacji. Jest to więc element pośredni, który uczestniczy w wymianie ciepła całej instalacji grzewczej. Dzięki pracy urządzeń grzewczych woda w zbiorniku buforowym zostaje podgrzana do odpowiedniej temperatury. W zbiorniku buforowym magazynowana jest wytwarzana energia cieplna. Urządzenia grzewcze pobierają energię cieplną ze zbiornika buforowego.

Bufory ciepła są obowiązkowymi elementami instalacji grzewczej, w której wykorzystuje się kotły z ręcznym załadunkiem paliwa, np. drewna lub węgla. Zastosowanie zbiornika buforowego sprawia, że rozpalanie kotła grzewczego na paliwa stałe nie następuje tak często.

Takie urządzenie szczególnie przydaje się, gdy w domu jest zainstalowane ogrzewanie podłogowe. Pozwala ono efektywniej wykorzystać energię wytworzoną przez piec o wysokiej temperaturze do zasilania podłogówki działającej w systemie niskotemperaturowym.

Jaki zbiornik buforowy do pompy ciepła?

Decydując się na zakup zbiornika buforowego, który będzie współpracował z pompą ciepła, należy określić typ i potrzeby instalacji grzewczej budynku, rodzaj i typ zastosowanej pompy ciepła oraz funkcje które wykonywać będzie zbiornik buforowy. W nowoczesnych instalacjach grzewczych z systemem podłogowym zasilanych pompami ciepła typu inwerter najczęściej stosuje się bufory o pojemności 40-60 l. W buforze gromadzona jest ciepła woda potrzebna do przeprowadzenia tzw. defrostu.

Na rynku można znaleźć zasobniki o pojemności od 40 do 10 000 litrów. W jednorodzinnych gospodarstwach domowych z reguły stosuje się małe bufory. W przypadku połączenia pompy ciepła z innymi urządzeniami grzewczymi wielkości bufora uzależniona jest od mocy zainstalowanych urządzeń grzewczych oraz typu i wielkości instalacji grzewczej budynku.

Wymagania dla zbiornika buforowego

Na rynku dostępne są różnego rodzaju zbiorniki buforowe – z wężownicami lub bez. Istotne znaczenie w przypadku bufora ma to, czy jest on dobrze zaizolowany. Idealnie, jeśli grubość powłoki izolacyjnej wynosi od 70 do 100 mm. Pod jej warstwą z reguły znajduje się stalowy zbiornik. Urządzenie powinno być pionowym zbiornikiem buforowym, bo tylko wtedy utrzymuje się rozwarstwienie wody o różnych temperaturach. Najpraktyczniejszym kształtem zasobnika do każdej instalacji grzewczej jest walec.