Program Ciepłe Mieszkanie już ruszył!

Program Ciepłe Mieszkanie to rządowy program, który ma na celu poprawę efektywności energetycznej mieszkań poprzez wymianę starych urządzeń grzewczych na nowe, bardziej ekologiczne i oszczędne. Program skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, a także właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych, którzy chcą wydajniej i efektywniej ogrzewać swoje lokum.

Program Ciepłe Mieszkanie – wniosek

Na program Ciepłe Mieszkanie wnioski można składać już od 1 marca.
Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w formie elektronicznej na stronie internetowej rządowego programu Ciepłe Mieszkanie lub w wersji papierowej we właściwym dla zamieszkania urzędzie.

W celu uzyskania dofinansowania należy spełnić określone warunki i załączyć niezbędne dokumenty, takie jak umowę z wykonawcą lub rachunek za zakup i montaż nowego urządzenia.

Program Ciepłe Mieszkanie – dla kogo?

Program Ciepłe Mieszkanie skierowany jest do osób, które posiadają urządzenia grzewcze zainstalowane przed 1 stycznia 2006 roku, a także do osób, które posiadają urządzenia grzewcze zainstalowane przed 1 stycznia 2013 roku, ale są one bardzo zużyte i nieefektywne.

Należy pamiętać, że złożenie wniosku na program Ciepłe Mieszkanie nie daje jeszcze gwarancji na otrzymanie dofinansowania. Wypłata środków dla wnioskujących uzależniona jest od tego, czy gmina otrzyma dofinansowanie z WFOŚiGW.

Ostateczna decyzja w sprawie przyznania dofinansowania zostanie podjęta przez wojewódzkiego koordynatora programu na podstawie oceny wniosku i dostępności środków.
W ramach programu przewidziano różne poziomy dofinansowania, w zależności od spełnienia określonych kryteriów.

Poziomy dofinansowania

Program Ciepłe Mieszkanie przewiduje trzy poziomy dofinansowania: podstawowy, podwyższony oraz najwyższy.

Poziom podstawowy przysługuje osobom, które spełniają minimalne wymagania programu, tj. wymieniają urządzenie grzewcze na nowe, które są bardziej ekologiczne i oszczędne. Dofinansowanie wynosi tutaj 30% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5 tysięcy złotych.

Poziom podwyższony rządowego programu Ciepłe Mieszkanie przysługuje osobom, które zdecydują się na dodatkowe prace związane z poprawą efektywności energetycznej mieszkania – takie jak izolacja termiczna budynku, montaż instalacji fotowoltaicznej czy instalacja pomp ciepła. Dofinansowanie wynosi w tym przypadku 45% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 10 tysięcy złotych.

Program Ciepłe Mieszkanie oferuje najwyższy poziom dofinansowania osobom, które wykonują kompleksowe prace związane z poprawą efektywności energetycznej mieszkania, spełniając wszystkie wymagania programu. Dofinansowanie wyniesie wtedy 90% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 15 tysięcy złotych.

Podsumowując, program Ciepłe Mieszkanie to doskonała okazja dla właścicieli domów i mieszkań na uzyskanie dodatkowych środków na nowe źródła ciepła oraz prace termomodernizacyjne.

Program Ciepłe Mieszkanie umożliwia tym samym nie tylko znaczną poprawę komfortu i bezpieczeństwa domowników oraz zaoszczędzenie środków przeznaczonych na ogrzewanie, ale także przyczynia się do poprawy stanu środowiska naturalnego.