Jak wysuszyć mokry komin

jak wysuszyć mokry komin
Jak wysuszyć mokry komin

Dlaczego komin jest mokry

Zjawisko mokrego komina występuje na wskutek skraplania się pary wodnej, która znajduje się w spalinach emitowanych z podłączonych do komina pieców i kotłów. W starszych instalacjach problem taki występował rzadko i z ograniczeniami. Użytkowane kotły emitowały spaliny o temperaturze ok. 200 – 2500C, komin był wygrzany i poprawnie funkcjonował. Brak izolacji termicznej starszych budynków powodował duże zapotrzebowanie na energię cieplną, piec pracował dużo i często – komin był wygrzany. Obecnie certyfikowane urządzenia grzewcze w postaci różnorodnych pieców i kotłów charakteryzują się bardzo wysoką sprawnością energetyczną. Skutkuje to tym, że energia cieplna wytworzona w procesie spalania paliwa przekazana jest na instalację grzewczą domu – do komina przesyłane są spaliny o bardzo niskiej temperaturze. Przy pracy kotła na niskiej temperaturze, temperatura spalin jest na poziomie 50 – 600C, najczęściej to 70 – 900C. W niewygrzanym kominie spaliny zostają znacząco schłodzone, temperatura spalin obniża się do ok. 500C jest to tzw. „temperatura punktu rosy”. Poniżej temperatury punktu rosy następuje skroplenie pary wodnej (kondensacji), wydzielenie wody, która zawarta jest w spalinach. Ilości wody występującej w spalinach jest wynikiem ilości wody zawartej w spalanym paliwie. Węgiel zawiera ok.10% wody, mokry miał ok. 25%, wysuszone drewno 12-14%, mokre drewno ok. 40%. Ilości wydzielanej wody w kominie mogą być duże. Bardzo złe jest palenie mokrego drewna o wilgotności 40% – ze 100kg paliwa wydziela się 40 litrów wody. Palenie mokrego drewna jest wyjątkowo trudne, szkodliwe dla środowiska i komina. W procesie palenia następuje suszenie paliwa, wytwarzana jest znacząca ilość pary wodnej, wytworzone w procesie spalania drewna gazy nie mogą ulec procesowi spalania, ze względu na parę wodną występującą w komorze spalania pieca. W procesie niewłaściwego spalania paliwa wytwarzamy szkodliwe spaliny (dym), które po kondensacji w kominie wytwarzają szkodliwe związki.

Jakie są główne przyczyny, że komin jest mokry, zabrudzony i zasmolony:

– niewłaściwe palenie w piecu i posługiwanie się niewłaściwym (mokrym) paliwem

– obniżenie temperatury pracy pieca

– zastosowane urządzenie grzewcze jest „przewymiarowane”

– brak izolacji termicznej na całej wysokości komina

– brak stalowego wkładu kominowego przy jednoczesnym korzystaniu z nowoczesnego pieca o wysokiej sprawności

– brak w kotłowni instalacji wentylacyjnej (nawiewnej i wywiewnej)

– nieszczelne połączenie komina z dachem.

W celu uniknięcia problemów „mokrego komina i innych przykrych dla użytkownika konsekwencji” przy wyborze i montażu nowego kotła trzeba uniknąć przyczyn, które doprowadzić mogą do niewłaściwego funkcjonowania komina i pieca. Poprawnie musi być wykonana: instalacja grzewcza, kominowa, wentylacyjna i nawiewna. Moc kotła musi być we właściwy sposób dobrana do zapotrzebowania energetycznego budynku, kocioł nie powinien być „przewymiarowany’’. Gdy montowany jest kocioł o wysokiej sprawności cieplnej, do komina należy zamontować rurę ze stali kwasoodpornej o średnicy zgodnej z zaleceniem producenta kotła. Sprawdzić trzeba podłączenie kotła do instalacji grzewczej, kocioł musi posiadać zabezpieczenie temperatury powrotu wody grzewczej oraz być wyposażony w zawór mieszający – zabezpieczy to poprawne funkcjonowanie kotła i instalacji. Kotłownia musi być wyposażona w wentylację nawiewną i wywiewną.

Jak usunąć plamy na kominie

Usunięcie plam na kominie oraz w pomieszczeniach nie jest rzeczą prostą. Najczęściej taką czynność zleca się specjalistom. Praca powinna być podzielona i realizowana w kolejności:

– wyeliminowanie przyczyn niepoprawnego funkcjonowania instalacji kominowej

– wyczyszczenie komina

– wysuszenie komina

– fizyczne usunięcie (skucie) zabrudzonych osadami tynków

– nałożenie nowej warstwy tynku i malowanie zaleca się nałożenie farby izolacyjnej pod tynk.

Wielkość napraw powinna być indywidualnie oceniona przez użytkownika. Wysuszenie komina jest długotrwałe i w sposób naturalny może odbyć się tylko latem, często do suszenia stosuje się nagrzewnice ciepłego powietrza. Strumień powietrza należy podłączyć do dolnej części przewodu kominowego. Suszenie może trwać kilka dni. Uwzględnić trzeba, że osady, plamy i inne zabrudzenia powstałe w wyniku przenikania kondensatów kominowych mogą być bardzo szkodliwe dla zdrowia i wytwarzać przykry zapach w pomieszczeniach. Prace usunięcia plam i innych skutków muszą być wykonane bardzo starannie.