Piec z rusztem wodnym czy żeliwnym

Piec z rusztem wodnym czy żeliwnym
Piec z rusztem wodnym czy żeliwnym

Tradycyjne piec zasypowy wykonywany jest jako piec z rusztem wodnym lub żeliwnym. Ruszt umieszczony jest w dolnej części komory spalania. Ruszt żeliwny układany jest na wspornikach w dolnej części komory spalania nad popielnikiem. W przypadku nieusuwania popiołu i szlaki następuje kumulacja ciepła na ruszcie, co powoduje uszkodzenie rusztu poprzez jego wyginanie lub przetop. Praktycznie następuje zniszczenie rusztu. Odpowiedzią producentów na takie zachowanie użytkowników jest wyposażenie pieców w ruszt wodny. Zmiana konstrukcji pieca z rusztem wodnego polega na zastąpieniu rusztu żeliwnego wspawanymi grubościennymi rurami, najczęściej o grubości 6,3 mm. Rury wspawane są w dolnej części płaszcza wodnego kotła i wypełnione są wodą grzewcza kotła – tak wykonany ruszt nie ulega zniszczeniu poprzez działanie wysokiej temperatury w palenisku. Wykonywane są także piece z podajnikiem i rusztem wodnym lub żeliwnym. Ruszt umieszczony jest nad paleniskiem automatycznym, w przypadku gdy nie pracuje palnik automatyczny, w piecu można palić na dodatkowym ruszcie. Jest duże zainteresowanie tą grupą kotłów, ponieważ użytkownicy pieców automatycznych cenią sobie czas, wygodę i ekonomię, jaką daje taki piec. Dla celów bezpieczeństwa chcą posiadać piec, który w przypadku awarii lub braku prądu daje możliwość awaryjnego ogrzewania pomieszczeń.

Piec z rusztem wodnym a żeliwnym – różnice

Konstrukcja pieca z rusztem wodnym wymaga wykonania otworów w powłokach wodnych i ułożeniu tam dodatkowych spawów. Każde takie miejsce osłabia konstrukcje pieca i może być potencjalnym źródłem korozji. Dodatkowe naprężenia konstrukcji pieca wpływają ujemnie na żywotność pieca. W przypadku rusztu żeliwnego takie zmiany nie występują, ale ruszt żeliwny w przypadku złej eksploatacji może być często uszkadzany.

Jak palić w piecu z rusztem wodnym

Piece z rusztem wodnym czy żeliwnym wykonywane są przeważnie jako kotły górnego spalania. Przy paleniu w takich piecach przestrzegać trzeba zasad, które określone są przez producenta w instrukcji obsługi. Rozpalając piec, należy do komory paleniskowej wrzucić taką dawkę paliwa, jaka jest nam potrzeba do ogrzania pomieszczenia. Na ułożonym paliwie, na górze paliwa, układamy mały stos z materiałów łatwo palnych np. suche drewno i papier – do podpalenia paliwa. Paliwo, w kotłach górnego spalania, zawsze podpalamy z góry. W zależności od typu kotła załączamy sterownik, który uruchomi dmuchawę lub ustawiamy miarkownik ciągu. Przez krótki okres nadzorujemy proces rozpalania. W zależności od ilości włożonego paliwa spalanie odbywać się będzie przez określony czas. Po wypaleniu paliwa należy; piec wyczyścić, usunąć popiół, załadować nowe paliwo i gdy zachodzi potrzeba – powtórnie rozpalić. W piecach z podajnikiem i rusztem palimy podobnie, układamy paliwo i je podpalamy, w piecach z podajnikiem i rusztem możemy mieć ułatwienie w dalszej pracy – automatyka w tak zwanym „trybie ręcznym” steruje procesem spalania poprzez zarządzanie pracą dmuchawy, kontrolowana jest temperatura pracy pieca.

Zakupując piec z rusztem wodnym lub piec z podajnikiem i rusztem sprawdzić musimy, jakie będzie jego oddziaływanie na środowisko, każdy kocioł musi mieć świadectwo 5 klasy oraz spełniać wymagania rozporządzenia EKO DESING. Spalać możemy paliwa dopuszczone do sprzedaży, zabronione jest np. spalanie miału i mokrego drewna.