Kocioł do spalania słomy – jaki rodzaj wybrać?

Czy słoma może być niedrogim oraz ekologicznym paliwem? Odpowiedź jest jedna – oczywiście, że tak! Na cele energetyczne możemy wykorzystywać słomę zbóż, rzepaku, gryki oraz osadki kukurydzy. Takie paliwo charakteryzuje się dużą zawartością suchego materiału – w przybliżeniu do 85%. Wartość opałowa dla suchej słomy zawiera się pomiędzy 14-16MJ/kg co klasyfikuje ją jako dobre paliwo zarówno dla małych gospodarstw rolnych jak i dużych dla przedsiębiorstw. Jednym z czołowych producentów kotłów do spalania biomasy w Polsce jest Heiztechnik posiadający w swojej ofercie kotły przeznaczone do spalania biomasy w postaci kostek lub balotów słomy.

Piec na bele słomy – od czego zależy koszt spalania?

Potencjalni użytkownicy często zadają pytania, „Jak obsługiwać, piec na bele słomy?” lub „Jaki jest koszt ogrzewania, gdy używamy piec na słomę?” Koszt ogrzewania uwarunkowany jest przede wszystkim dostępnością i jakością paliwa w postaci balotów lub kostek słomy. Dla rolników uprawiających zboża, słoma będzie surowcem ubocznym zbioru, czyli koszt będzie się zawierał w kosztach zbioru, belowania oraz transportu. W przypadku zakupu sprasowanych balotów słomy o wymiarach 120 × 120 cm ceny wahają się w granicach do 30 zł za balot, ale uwarunkowane to jest również wagą sprasowanego surowca. Czas spalania takiego balotu wynosi od dwóch do czterech godzin. Ze względu na szybkość spalania słomy wyprodukowana w ten sposób energia musi być magazynowana w zbiornikach akumulacyjnych oraz sukcesywnie z nich odbierana przez instalację grzewczą.

Jak użytkować piec na słomę?

Odbiór mocy zależy w głównej mierze od potrzeb samej instalacji i odpowiednio dobranego dla niej zbiornika akumulacyjnego. Wielkość takiego bufora zależy też od sposobu wykorzystania zgromadzonej w nim energii oraz częstotliwości jej dostarczania. W ciągu jednej doby można kilkukrotne rozpalać i ładować ponownie piec na słomę, ważne, abyśmy mogli spożytkować wyprodukowaną w ten sposób energię lub jej nadmiar zakumulować. Przy dużych kotłach o mocy 1MW jednorazowo ładujemy nawet trzy baloty o średnicy 150 cm. Piec na bele słomy wymaga dostępu do małej ładowarki, wózka jezdniowego lub ciągnika, za pomocą którego usprawnimy proces załadunku, ponieważ waga jednego balotu to nawet 300 kg. Waga w głównej mierze zależy od rodzaju, wilgotności oraz stopnia sprasowania słomy. Istnieje również możliwość spalania brykietów wyprodukowanych ze słomy, które można zdecydowanie łatwiej składować oraz transportować w sposób bardziej zautomatyzowany do kotła.

Kocioł na brykiet – opis i charakterystyka

Kocioł na brykiet może być zasilany brykietem słomianym lub drewnianym, jednak taka możliwość musi być wskazana przez producenta w dokumentacji techniczno-ruchowej urządzenia. Brykiety wyprodukowane ze słomy mają przeważnie średnicę 6-8 cm i stosuje się je do kotłów o mniejszych mocach. Jeżeli ktoś decyduje się na ten rodzaj paliwa z biomasy słomianej może również zakupić brykieciarkę do wytwarzania kostek brykietu i w ten sposób znacząco obniżyć koszty wytworzenia paliwa. Kocioł na brykiet przystosowany do spalania brykietu drewnianego może również spalać klocki suchego drewna, jednak obniża to nieznacznie efektywność oraz wydłuża proces spalania. Kocioł do spalania biomasy w postaci brykietu musi posiadać certyfikat na ten rodzaj paliwa.

Kotły na słomę idealnym wyborem na spalanie biopaliw

Ogólnoeuropejski trend do efektywniejszego wykorzystywania odnawialnych źródeł energii (OZE) otwiera nowe możliwości w przetwarzaniu biopaliw, które do tej pory były pomijane. Słoma i produkty z niej wytwarzane są coraz bardziej cenione przez przedsiębiorców jako tanie źródło energii.