Przegląd kotła przed sezonem grzewczym

Kotły na paliwa stałe to obecnie najpopularniejsze źródło ogrzewania domów jednorodzinnych i mieszkań. Każdy kocioł na paliwo stałe wymaga konserwacji i okresowego serwisowania. Konserwacja kotła przed sezonem grzewczym oraz przegląd instalacji grzewczej powinny zostać przeprowadzone przez odpowiednio przeszkoloną osobę. Przeszkolony może zostać również użytkownik urządzenia i tym samym ograniczamy koszty użytkowania urządzenia. Serwisowanie kotłów warto powierzyć uprawnionemu instalatorowi, firmie serwisowej lub serwisowi fabrycznemu.

Konserwacja kotła – jak zrobić?

Konserwacja kotła przed sezonem grzewczym polega na zweryfikowaniu stanu urządzenia oraz oczyszczeniu jego podzespołów: wymiennika ciepła, palnika oraz podajnika paliwa. Czyszczenie powinno być przeprowadzone na tyle dokładnie, aby pozostałe drobiny osadów nie spowodowały zatrzymania kotła. Czyszcząc wymiennik ciepła kotła, należy pozbyć się warstwy pyłu i osadu, który pokrywając płaszcz wodny – ogranicza sprawność wymiany ciepła. Czyszczenie palnika nie powinno ograniczać się do kosmetyki zewnętrznej, lecz do otwarcia komory powietrznej i udrożnienia otworów napowietrzających palenisko, które odpowiadają za poprawne spalanie paliwa i jednocześnie chłodzą palenisko.

  • Warto zweryfikować stan wentylatora i w razie potrzeby oczyści łopatki wirnika odpowiedzialne za odpowiedni przepływ powietrza przez palnik.
  • Weryfikacja układu podawania paliwa polega na opróżnieniu zasobnika paliwa, zweryfikowaniu poprawności pracy podajnika paliwa i usunięciu ze zbiornika wszelkich drobin pozostałych po poprzednie pracy (np. trociny z pelletu).
  • Po ponownym zmontowaniu całego urządzenia warto w sterowniku załączyć każdy podzespół w celu sprawdzenia poprawności jego działania. Sterowniki umożliwiają ręczne załączenie elementów instalacji grzewczej (np. pompy), więc można przejść od razu do przeglądu instalacji grzewczej.
  • W celu zapewnienia prawidłowej pracy kotła należy zweryfikować drożność przyłącza kominowego i samego komina – ograniczony przepływ spalin nie wpłynie pozytywnie na działanie oczyszczonego kotła.
  • Okresowa weryfikacja podzespołów kotła pozwoli uniknąć nieprzyjemności związanych z awarią spowodowaną zabrudzeniem palnika lub wymiennika kotła. Niemniej ważna jest weryfikacja układu doprowadzenia powietrza do kotłowni („zetka”) oraz wyprowadzenia spalin z kotła.

Po co robić przegląd instalacji grzewczej?

Przegląd instalacji grzewczej zapewni nam ciepło i ciepłą wodę użytkową w każdym momencie, gdy tylko tego oczekujemy. Zaniedbanie pewnych czynności konserwacyjnych może doprowadzić do sytuacji, w której instalacja nie zadziała według naszych potrzeb – przykładem mogą być zapchane filtry powodujące ograniczenie przepływu wody i tym samym ograniczenie ilości ciepła dostarczanego do budynku. Przegląd instalacji grzewczej może ujawnić pewne uszkodzenia instalacji (np. cieknące zawory, uszkodzone lub zablokowane pompy, itp.), które to usunięte przed sezonem grzewczym nie przysporzą kłopotów podczas ogrzewania budynku.

Serwisowanie kotłów – jak często?

Serwisowanie kotłów na paliwa stałe to dbanie o urządzenie przed powstaniem problemów wynikających z braku konserwacji kotła jak też instalacji. Regularne coroczne przeglądy kotłów pozytywnie wpłyną na żywotność i jakość funkcjonowania urządzenia przez wiele lat użytkowania.