Kto może dostać dofinansowanie na wymianę pieca?

Nowoczesne urządzenia grzewcze do dla wielu osób koszt przekraczający ich możliwości finansowe. Dlatego w naszym kraju funkcjonują różnego typu programy wsparcia, które pomagają w modernizacji kotłowni. Kto może dostać dofinansowanie na wymianę pieca? Przede wszystkim właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych lub jednorodzinnych lokali mieszkalnych wydzielonych w budynkach jednorodzinnych.

Dlaczego warto wymienić piec?

Urządzenie grzewcze powinno zostać wymienione przede wszystkim ze względu na uchwalone Dyrektywy Unijne oraz wprowadzoną normę PN-EN-303-5. Kolejnym wymaganiem jest certyfikat Ecodesign (Europrojekt), które powinny posiadać kotły na paliwa stałe zakupione po 1 stycznia 2020 r. Wszystkie powyższe restrykcje zostały wprowadzone z uwagi na podniesienie jakości powietrza w naszym kraju i z troski o zdrowie jego obywateli.

Jednak wymiana pieca nie jest tylko nakazem. To większa wygoda, bezpieczeństwo i oszczędność czasu. Dobrze jest wyjść z domu i odetchnąć świeżym, czystym powietrzem!

Podsumujmy korzyści, jakie niesie wymiana urządzenia grzewczego na nowe, spełniające obowiązujące wymogi:

  • zdrowie – zmniejszenie emisji niebezpiecznych substancji do powietrza
  • komfort i oszczędność czasu – nowoczesne kotły posiadają zaawansowaną automatykę, dzięki czemu mogą pracować nawet kilka dni bez ingerencji człowieka,
  • bezpieczeństwo – nowe kotły są dużo bardziej bezpieczne niż piece starego typu – tzw. „kopciuchy”, eliminują ryzyko pożaru lub zaczadzenia do minimum,
  • czystość – pył, popiół i brud niesiony z kotłowni do domu – nie grozi to przy nowych kotłach.

Wymiana pieca – kto dostanie dofinansowanie?

O tym, kto może dostać dofinansowanie na wymianę pieca, decydują zasady ogłaszanych programów wsparcia. Dotacje skierowane są przede wszystkim do:

  • właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych,
  • właściciele i współwłaściciele lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, wydzielonych w budynkach jednorodzinnych.

Istnieją także programy dofinansowania, z których mogą skorzystać także przedsiębiorcy, wspólnoty mieszkaniowe, fundacje i spółdzielnie.

W zależności od wybranego programu istnieją także dodatkowe kryteria, z których wynika możliwa do otrzymania wielkość dotacji. Takim wymogiem są często progi dochodowe, które wpływają na to, kto może otrzymać dofinansowanie na wymianę pieca w określonej wysokości. Stawki dotacja uzależnione mogą być także od rodzaju zakupionego urządzenia grzewczego.

Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie wymiany pieca?

Wniosek należy wypełnić zgodnie z udostępnionymi wytycznymi i podpisać. Warto pamiętać, aby dołączyć do niego wszystkie wymagane załączniki. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do właściwego organu.

Należy pamiętać, że większość programów wymaga wyrażenia zgody na kontrolę zakupu i instalacji nowego kotła. Po podpisaniu umowy i zrealizowaniu inwestycji pozostaje ostatni etap – doniesienie wniosku rozliczeniowego oraz faktur za zakup i związane z nim usługi.