Kto może skorzystać z programu Czyste Powietrze?

Heiztechnik

Uwalnianie do środowiska szkodliwych pyłów i zanieczyszczeń jest skutkiem działalności nie tylko dużych przedsiębiorstw, ale również małych, jednorodzinnych domów. W celu zniwelowania tego zjawiska stworzono program Czyste Powietrze, opierający się głównie na wymianie starych źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków.

W jednorodzinnych budynkach mieszkalnych nieodłączną instalacją jest centralne ogrzewanie, które zapewnia przyjemne ciepło przy niższych temperaturach panujących w naszym klimacie. Podobnie jak w przypadku przemysłu, proces ten niesie ze sobą wytwarzanie zanieczyszczeń dostających się do atmosfery. Rozwiązaniem tego problemu może być program Czyste Powietrze, mający na celu zniwelowanie negatywnych skutków procesu ogrzewania, poprzez pomoc finansową dla osób, które chcą wymienić swoje dotychczasowe źródła ciepła bądź przeprowadzić termomodernizację.

Czym jest program Czyste Powietrze?

Program Czyste Powietrze został stworzony w celu zmniejszenia emisji pyłów oraz szkodliwych zanieczyszczeń do atmosfery, powstających w procesie spalania paliw wykorzystywanych do ogrzewania budynków jednorodzinnych. Dotyczy to zarówno istniejących budynków mieszkalnych, jak i tych właśnie budowanych. Głównymi założeniami programu jest wymiana starych pieców i kotłów wykorzystujących nieodnawialne paliwa stałe i płynne, a także termomodernizacja domów jednorodzinnych w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną.

W projekcie Czyste Powietrze można uczestniczyć poprzez spełnienie odpowiednich warunków, a przede wszystkim złożenie wniosku. Nabór wniosków prowadzony jest na podstawie ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak również na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Istotnym aspektem programu Czyste Powietrze dla potencjalnych wnioskodawców jest z pewnością fakt, że można wnioskować również o dofinansowanie na inne cele, przykładowo na ocieplenie domu pod warunkiem wcześniejszej wymiany źródła ciepła.

Czyste Powietrze – kto może skorzystać z programu?

Rządowy program Czyste Powietrze obejmuje działania uwzględniające jednorodzinne budynki mieszkalne już istniejące, ale także nowo wybudowane. Bezpośrednio powiązane z powyższym kryterium jest określenie osób, które mogą skorzystać z projektu Czyste Powietrze.

Należą do nich przede wszystkim:

  • osoby fizyczne z prawem własności budynku,
  • osoby fizyczne, które są współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego (muszą posiadać zgodę pozostałych współwłaścicieli budynku),
  • osoby fizyczne, które otrzymały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z zapewnieniem, że budynek nie został jeszcze przekazany do użytkowania.

Potencjalni wnioskodawcy muszą być zdecydowani na wymianę obecnie używanego źródła ciepła i wybrać jedno z proponowanych źródeł, należących do kategorii wymienionych w programie Czyste Powietrze.

Zaliczają się do nich:

  • kotły zasilane paliwem stałym, np. pelletem, posiadające piątą klasę emisji.
  • węzły cieplne,
  • kotły olejowe,
  • systemy ogrzewania elektrycznego,
  • kotły gazowe kondensacyjne,
  • pompy ciepła, które odbierają ciepło z gruntu lub wody,
  • powietrzne pompy ciepła.

Program Czyste Powietrze został stworzony także dla osób, których budynki mieszkalne wymagają ocieplenia. Dotacje uwzględniają tym samym dofinansowanie na ocieplenie domu, w celu poprawy efektywności energetycznej budynku, która zapobiega marnowaniu wytworzonej energii i zmniejsza konieczność jej produkcji. Najważniejszym aspektem jest docieplenie przegród zewnętrznych budynku, które oddzielają ogrzewane pomieszczenia od środowiska zewnętrznego. W tym przypadku można wyróżnić: główne ściany zewnętrzne, ściany zewnętrzne ogrzewanych piwnic, dachów, stropodachów, jak również podłóg na gruncie.

Istotne znaczenie ma również docieplenie przegród wewnętrznych, w celu odgrodzenia pomieszczeń ogrzewanych od tych, które są nieogrzewane. Należą do nich przede wszystkim ściany wewnętrzne oraz stropy pod i nad przestrzeniami nieogrzewanymi. W projekcie Czyste Powietrze uwzględnia się też wymianę i montaż stolarki okiennej, obejmujące wszelkiego rodzaju okna i drzwi, a nawet wszelkie powierzchnie przezroczyste, które są nieotwieralne.

Osoby zainteresowane programem mogą ubiegać się również o dofinansowanie montażu lub unowocześnienia wewnętrznych instalacji ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. Dodatkowo program Czyste Powietrze obejmuje także osoby, w których domach istnieje potrzeba montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.