Ogrzewanie elektryczne – kiedy warto wybrać ten wariant ogrzewania?

Heiztechnik

Ogrzewanie elektryczne z racji wykorzystywanego nośnika energii należy do najdroższych sposobów ogrzewania. Jednak istnieją możliwości, by w znaczny sposób zredukować sezonowe koszty ogrzewania, np. montując instalację fotowoltaiczną.

Ogrzewanie elektryczne jest alternatywnym sposobem ogrzewania, w którym do zasilania wykorzystujemy energię elektryczną, a nie paliwa stałe lub płynne, jak ma to miejsce w przypadku tradycyjnych źródeł ogrzewania. Wśród zalet elektrycznego systemu ogrzewania możemy wymienić między innymi: brak szkodliwości dla środowiska naturalnego, bezpieczeństwo użytkowania, długą żywotność.

Ogrzewanie elektryczne – najpopularniejsze metody

Ogrzewanie elektryczne realizowane może być na dwa sposoby: bezpośrednio oraz pośrednio. Wśród popularnych metod tego rodzaju ogrzewania możemy wymienić:

    • Ogrzewanie elektryczne podłogowe – wykorzystywane głównie w małych pomieszczeniach, takich jak łazienka czy kuchnia, jednakże możliwe do zastosowania w całym domu. Instalacja tego typu składa się z maty grzewczej układanej pod posadzką lub warstwą samopoziomującej wylewki, która w sposób kontrolowany oddaje ciepło do pomieszczenia. Wśród zalet tego rozwiązania możemy wymienić: prostotę i niezawodność, komfort użytkowania, długoletnią gwarancję czy niewielkie koszty zakupu.
    • Ogrzewanie elektryczne akumulacyjne – przewyższa ono znacznie swoją mocą inne grzejniki elektryczne. Ogrzewanie tego typu może być realizowane poprzez grzejniki akumulacyjne statyczne bądź dynamiczne. W obu przypadkach zasada działania polega na ogrzaniu bloku cegieł lub bloczków magnezytu, dzięki którym możliwe jest zgromadzenie dużej ilości ciepła. Blok umieszczony wewnątrz grzejnika ogrzewa się przez kilka godzin, by następnie oddawać zgromadzone ciepło przez kolejne godziny.
    • Ogrzewanie elektryczne za pomocą grzejników konwektorowych – metoda ta polega na wykorzystaniu grzejników, w których umieszczone są grzałki elektryczne przekazujące ciepło do przepływającego przez nie powietrza. Grzejniki te mogą być montowane na ścianach lub występować w formie przenośnej.
    • Ogrzewanie elektryczne na podczerwień – zasada działania tego typu ogrzewania opiera się na wymianie ciepła poprzez promieniowanie. W metodzie tej energia przenoszona jest poprzez promieniowanie elektromagnetyczne, które przesyłane jest w postaci ruchu cząsteczek.
    • Ogrzewanie za pomocą pompy ciepła – stanowi nowoczesne źródło ogrzewania, coraz chętniej wykorzystywane w technice grzewczej. Wśród zalet wykorzystania tego źródła ciepła możemy wymienić: wysoką sprawność, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii czy dużą niezawodność pracy.

Ile kosztuje ogrzewanie elektryczne?

Koszt ogrzewania elektrycznego przy wykorzystaniu energii z sieci elektrycznej należy do najdroższych metod ogrzewania. Za średni koszt 1 kWh energii elektrycznej przyjmuje się wartość około 0,55 zł (wartość ta zależy od dostawcy prądu). W ogrzewaniu elektrycznym, z wyjątkiem pompy ciepła, niemal 100% energii pobranej przekształcane jest na energię cieplną. Zatem koszt wyprodukowania 1 kWh energii cieplnej w przybliżeniu wynosi około 0,55 zł. Na nieco niższą stawkę możemy liczyć, korzystając z dwutaryfowego systemu rozliczania. W takim przypadku koszt 1 kWh będzie oscylował w granicach czterdziestu kilku groszy. Ten typ rozliczania sprawdzi się w instalacjach wykorzystujących ogrzewania akumulacyjne.

W przypadku pomp ciepła mamy do czynienia ze zredukowanym zapotrzebowaniem na energię elektryczną. Wynika to bezpośrednio z budowy pompy ciepła, która wykorzystuje energię otoczenia. Dla uzyskania 4 kWh przyjmuje się, że 1 kWh pochodzi z sieci elektrycznej, natomiast 3 kWh ze środowiska naturalnego. Sprawia to, że średni koszt wyprodukowania 1 kWh energii cieplnej jest 4-krotnie niższy niż w przypadku tradycyjnego ogrzewania elektrycznego.

Kiedy opłaca się ogrzewanie elektryczne?

Ogrzewanie elektryczne może być opłacalne w przypadku instalacji pomp ciepła, dzięki którym koszt wytworzenia 1 kWh może wynieść około 0,2 zł (dane orientacyjne). Sprawia to, iż koszty ogrzewania mogą być porównywalne z ogrzewaniem za pomocą węgla kamiennego czy pelletu. Jednakże należy zwrócić uwagę na fakt, iż koszt instalacji pompy ciepła jest znacznie wyższy niż w przypadku kotłów na paliwa stałe czy płynne. W pomieszczeniach, w których nie ma możliwości wykonania centralnego ogrzewania, można wykorzystać nocną taryfę, dzięki której zasilimy piec akumulacyjny. To rozwiązanie umożliwia zaoszczędzenie nawet do 25% kosztów w stosunku do skorzystania z tradycyjnej taryfy całodobowej.

Interesującym sposobem na zredukowanie kosztów poboru energii elektrycznej na ogrzewanie jest zamontowanie instalacji fotowoltaicznej połączonej z pompą ciepła bądź innym typem ogrzewania elektrycznego. Dzięki letniej nadprodukcji energii elektrycznej przez system fotowoltaiczny możliwe jest wykorzystanie energii zimową porą, „odbierając” ją z sieci w ramach rozliczeń energii elektrycznej, tym samym zaoszczędzając znacząco koszty ogrzewania.