Program Moje Ciepło – czyli dopłaty do zakupu pomp ciepła w 2022 roku

W bieżącym roku można było skorzystać z programów dofinansowania na termomodernizację kotłowni lub na instalacje fotowoltaiczne. Nadszedł czas na możliwość dofinansowania zakupu pomp ciepła! Już w 2022 roku startuje program “Moje Ciepło”, w ramach którego przyznawane będą dotacje dla właścicieli domów jednorodzinnych na zakup i montaż pomp ciepła. Jakie są warunki dofinansowania i jaka jest maksymalna wysokość dopłat z programu “Moje Ciepło”? Na te pytania znajdziesz odpowiedź w poniższym artykule.

Na czym polega program Moje Ciepło?

Europejski Zielony Ład zakłada, że budynki mieszkalne będą z roku na rok coraz częściej ogrzewane przy użyciu odnawialnych źródeł energii. Z tego też powodu rośnie zainteresowanie pompami ciepła, które nie emitują niebezpiecznych dla środowiska gazów cieplarnianych. W Polsce większość domów jest jednak nadal ogrzewania paliwami stałymi, np. węglem. Aby zachęcić ich właścicieli do wymiany starego pieca na nowoczesną i ekonomiczną pompę ciepła, program “Moje Ciepło” wprowadza specjalne dofinansowanie. Jego otrzymanie będzie uzależnione od stanu technicznego danego budynku mieszkalnego.

Powinien to być dom o podwyższonym standardzie energetycznym, a więc spełniający wszystkie najnowsze warunki techniczne. Współczynnik Ep takiego budynku w pierwszym roku funkcjonowania programu nie może być mniejszy niż 63 kWh/ (m²/rok). W kolejnych latach trwania programu granica ta jeszcze się zmniejszy, gdyż wskaźnik Ep będzie mógł wynosić najmniej 55 kWh/ (m²/rok). Czym jest wymóg Ep? Oznacza on ilość energii odnawialnej, jaka może być pozyskiwana przez dom z nieodnawialnych surowców energetycznych.

Dla kogo jest program Moje Ciepło?

Program “Moje Ciepło” przygotowany został w celu wsparcia zakupu i montażu pomp ciepła w nowych domach przez osoby fizyczne, czyli właścicieli i współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Na uwagę zasługuje także fakt, że z programu będą mogły skorzystać także osoby fizyczne, które pompę ciepła kupiły i zamontowały jeszcze w 2021 roku. W tym przypadku dofinansowanie będzie miało postać refundacji poniesionych w poprzednim roku kosztów.

Wysokość dopłat w programie Moje Ciepło

W ostatnich latach powstawały różne dotacje, ale brakowało takich, który byłyby skierowane do osób chcących kupić pompy ciepła. Dofinansowanie z program “Moje Ciepło” to całkowita kwota 600 mln zł, pochodząca z europejskiego Funduszu Modernizacyjnego, ponieważ montaż zasilanych elektrycznie urządzeń wpisuje się w politykę energetyczną Unii

Europejskiej. Udzielaniem dofinansowania w Polsce zajmie się Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne.

Pierwszy nabór wniosków w programie powinien mieć miejsce w I lub II kwartale 2022 r. Wysokość dopłat zależna będzie od rodzaju zastosowanej pompy i będzie wynosiła do 30% kosztów kwalifikowanych projektu. Maksymalne dofinansowanie instalacji pompy ciepła wyniesie 21 tys. zł, jeśli chodzi o pompy gruntowe, i do 7 tys. zł na pompy powietrzne.