Wydajność pompy ciepła – jakie parametry należy brać pod uwagę?

Niezależnie, czy wybrane przez nas urządzenie to hybrydowa, gruntowa, wodna, wodno-powietrzna czy może powietrzna pompa ciepła, jej wydajność będzie kluczowym elementem wpływającym na naszą satysfakcję z jej pracy.

W niniejszym artykule przedstawimy, jakie parametry i czynniki decydują o wydajności pompy.

Wydajność pompy ciepła

Jeśli chcemy oszacować wydajność danej pompy ciepła, niezbędne będzie przyjrzenie się dwóm podstawowym współczynnikom: COP i SCOP. Pisaliśmy o nich szczegółowo jakiś czas temu w tym artykule.

Wielkość COP (ang. Coefficient Of Performance) pokazuje stosunek dostarczanej ilości ciepła do pobranej energii elektrycznej. Im wyższy COP, tym wyższa sprawność pompy ciepła.

Należy tu nadmienić, że współczynnik COP jest wartością zmienną – wpływa na niego temperatura zasilania instalacji grzewczej oraz temperatura dolnego źródła. Sam COP nie powie nam więc, ile zapłacimy za ogrzewanie domu pompą ciepła.

Z pomocą przychodzi współczynnik SCOP (ang. Seasonal Coefficient Of Performance), czyli inaczej stosunek dostarczanej do budynku ilości energii cieplnej do energii elektrycznej zużytej w skali danego okresu. Dzięki SCOP możemy więc zobaczyć, ile energii elektrycznej zużyje pompa w określonym przedziale czasu.

Jednak na wartość SCOP, zwłaszcza dla pompy ciepła powietrze-woda, wpływają takie czynniki jak wahania temperatury zewnętrznej, moc grzewcza budynku czy rodzaj instalacji grzewczej.

Jak więc widać, pełna efektywność pomp ciepła nie może być zmierzona jedynie w oparciu o COP i SCOP.
Brakuje tu innego istotnego parametru.

Współczynnik wydajności grzewczej SPF

Wskaźnik SPF (ang. Seasonal Perfomance Factor) mówi o rzeczywistej efektywności pompy ciepła i dotyczy jedynie określonego budynku, sezonu grzewczego oraz konkretnych warunków instalacji. Nie można użyć go do porównań z innym budynkiem, pompą ciepła czy producentem.

Wskaźnik SPF oblicza się po zakończonym sezonie grzewczym na podstawie ilości energii elektrycznej zużytej do wytworzenia ciepła w przeciągu całego okresu grzewczego, roku lub miesiąca. Im wyższy SPF, tym mniej prądu zużyjemy do ogrzania budynku, co bezpośrednio przełoży się na niższe rachunki eksploatacyjne.

Wpływ temperatury powietrza a wydajność pomp ciepła

To, jakie będzie dolne źródło ciepła pompy, może w dużej mierze wpłynąć na jej pracę.
Decydując się na powietrzną pompę ciepła, należy przygotować się na to, że jej pełną wydajność można osiągnąć jedynie w określonym przedziale temperatur. Ten problem można jednak skutecznie rozwiązać wyposażając urządzenie w sprężarkę inwerterową – zapobiegnie ona jego cyklicznym włączaniu i wyłączaniu się spowodowanym zbyt chłodnym lub zbyt ciepłym powietrzem.

Innym rozwiązaniem może być wybranie pompy pobierającej energię z gruntu. W przeciwieństwie do powietrznych pomp ciepła, pompy gruntowe zapewniają wysoką wydajność urządzenia niezależnie od temperatury powietrza. Mają bowiem kontakt jedynie z temperaturą gruntu, a ta przez cały rok ulega niewielkim wahaniom.

Wydajność pomp ciepła – podsumowanie

Podsumowując, wydajność uwarunkowana jest przez:

  • moc urządzenia (powinna być dobrana ściśle do potrzeb grzewczych budynku)
  • zastosowanie pompy ciepła (przykładowo pompa przeznaczona jedynie do przygotowywania wody użytkowej nie wymaga wysokiego COP)
  • skuteczność izolacji budynku
  • sprawność systemu ogrzewania podłogowego
  • sprawność systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
  • szerokość geograficzną

Wydajność pompy ciepła zależna jest także od jakości komponentów, z jakich została wykonana.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Heiztechnik – nasze powietrzne pompy ciepła Calla Verde produkujemy z najwyższej jakości materiałów i wyposażamy je w nowoczesne sprężarki inwerterowe. Gotowe urządzenia poddajemy wymagającym testom certyfikowanego instytutu badawczego, podczas których osiągają wysokie wartości COP i SCOP.